Inicializace menu Inicializace menu...

 

Tento dopis je napsán s upřímnou obavou o budoucnost světa. Je určen Vám, neboť nepochybuji o Vaší
schopnosti umožnit průchod změnám, která umožní všem lidem světa, nezávisle na jejich víře, rase nebo pohlaví, žít lepším, mírumilovným, zdravějším a jistějším životem.
Především, chtěl bych vyjádřit úctu a uznání za úsilí, které je Vámi vynakládáno na národní a mezinárodní úrovni ve snaze najít řešení v mnohostranné krizi, kterou dnes procházíme. Jak jste nejednou ve svých vystoupení zmiňoval, je to specifikum dneška – mluví se o globální krizi a proto to od nás vyžaduje globální řešení. Ovšem, než přistoupíme k řešení krize, dovolte mi stručně zhodnotit její příčinu.


Příčina krize – egoizmus, který se stal globálním.

Analýza lidských dějin poukazuje na to, že síla, která posouvala lidstvo kupředu, byla egoistickým přáním, vyvíjející se v něm z generace po generaci. Čím silnější byla tato přání, tím dokonalejší způsoby jsme vynalézali, abychom je uspokojili.


Ovšem během století se zákony změnily.

Pokud v minulosti se každý člověk vyvíjel individuálně, to dnes se lidstvo stalo integrovaným systémem, ve kterém jsme vzájemně propojeni a plně jsme závislí jeden na druhém. Ego, které dříve hýbalo lidstvem, se stalo globálním a spojilo nás všechny dohromady do začarovaného kruhu. Jakmile jsme se proměnili v globální, integrovaný systém, podobnému jakémukoliv uzavřenému systému, naše síla a stabilita se staly závislé na vzájemné odpovědnosti všech částí lidstva.
Vznikl problém: nehledě na to, že naše vzájemné vztahy se propojily, stále ještě se snažíme navzájem jednat egoisticky. A v tomto je hlavní příčina krize.


Cesta k řešení krize – rozsáhlá osvěta a výchova.

Uzavřený systém civilizace nás nutí přiznat důležitost vědomé účasti v něm každého občana světa. Pouta vzájemné závislosti nás nutí postarat se o to, aby každý člověk tento systém pochopil a dobře spolupracoval s ostatními. Proto řešení krize zapojuje do sebe změny v myšlení všech občanů světa. Každý musí pochopit, že v globálním integrovaném systému „ malé vesnice“ je jeho osud závislý na jeho vztahu k ostatním.

Podobně tomu, jak jsme vytvořili systém výchovy, který připravuje do života naše děti, dnes musíme vytvořit systém globální osvěty pro přípravu lidí života v novém, globálním světě podle principu „ Miluj bližního, jako sám sebe“, společného pro všechna náboženství.
Započav v organizaci takovéhoto systému osvěty, ihned pocítíme ozdravení společnosti vzhledem tomu, že pochopení zákonů nového světa přivede k vybudování nových vzájemných vztahů mezi lidmi.

Při tomto je jasné, že není zapotřebí přebudovávat státní a ekonomické instituce. Všechny ostatní sféry života se přebudují postupně, podle míry pochopení principu našeho vzájemného propojení.
Před námi je globální , mnohostranná krize a proto právě globální výchova může v plném rozsahu odpovědět na všechny její jednotlivá projevování se.


Plán práce.

Člověk je plně závislý na společenském názoru. Proto musíme využít společnost k zformování u člověka nové škály hodnot. K naplnění tohoto cíle navrhuji podniknout řadu kroků:
   - Vytvořit mezinárodní vzdělávací centrum, nesledující politické nebo ekonomické zájmy, které shromáždí pod sebou nejlepší světové odborníky přírodních a sociálních věd. Tito odborníci budou rozpracovávat všemožné vzdělávací materiály o novém světě, do kterého jsme vstoupili. Též by mělo spolupracovat s vedoucími představiteli hromadných sdělovacích prostředků na originálními způsoby v rozšiřování těchto materiálů.

   - Vytvořit mezivládní orgán, který bude pečovat o posuv a financování programů, propagující ve společnosti pochopení globálního světa.
   - Například, požadavek na každý vysílací kanál ,dle určitého procentuálního podílu původních programů, aby zařazoval do svého vysílání informace o globálním světě, ve kterém jsme se octli. Mimo to, podobný obsah bude mít, v menší míře, půlhodinový čas ve vysílání aktuálních a zábavných pořadů, vysílaných v tzv. „nejsledovanějších časech“.
   - Podmínit každou obrovskou reklamní firmu, pokud reklama vašeho zboží způsobuje roztržku, nemůžete ji vysílat ve státní televizi či rozhlase.
   - Paralelně s tímto zahájit kampaň, zahrnující reklamu ve všech hromadných sdělovacích prostředcích, která bude informovat publikum o neznámých zprávách o hloubce vzájemného propojení mezi námi.
   - Zařadit do všech vzdělávacích kurzů ,ve všech školních předmětech povinné články, které budou
popisovat ,z pohledu daného učebního předmětu , nové zákony, otevírající se nyní lidské společnosti. V souladu s tímto, vyčlenit ve školních osnovách každodenní vyučovací hodinu, při které budou žáci projednávat vztahy, které musí vládnout v globálním světě.
   - Oceňovat peněžními prémiemi a uznáními díla v oblasti literatury, kinematografie, televizní
tvorby a žurnalistiky, pouze ta, která prospěla společnosti.
Vedené Vámi největší státy jsou schopny postavit se do čela vytvoření systému osvěty, který je pro dnešní svět nutný. Vykonav toto, nejen prodemonstrují svoji péči o blaho lidstva, ale povedou jej za sebou.

S hlubokou úctou
Michael Laitman
vedoucí Ashlag Research Institute,
profesor ontologie a teorie poznání,
člen Word Wisdom Council

Michael Laitman.

Více informací na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague