Inicializace menu Inicializace menu...


Stále častěji vidíme v naších dětech jisté zlo, se kterým je třeba bojovat jakýmikoliv dostupnými způsoby. Na internetu  se propaguje zařízení španělského designéra, které údajně umožňuje vyřešit problém neposednosti a lenosti u dítěte, tím, že  dítko navrhuje  přikovat na místo, kde se má vyučovat .


Zařízení se skládá z koule o  hmotnosti 10 kg, kovového řetězu a náramků s časovým spínačem, který se obléká na nohu. Nechtěně vzpomínáme na středověkou inkvisici. Ale předmět týrání "humánní", jak předpokládá výrobce: na jádro je namontován časový spínač a za tři hodiny nepřetržitého dření tento přístroj sám propouští školáka na svobodu.


Ve Velké Británii je národní službou zdravotnictví  vyroben videozáznam, v němž je ukázaná školačka, rodící přímo u školy v obklopení žáků. Video je určeno bojovat s nežádoucím těhotenstvím u dorostenců. I když sami autoři záznamu přiznávají jeho šokující podívanou, uvažují tak,  že tradiční sociální reklama se už nevnímá. Co se stalo s námi a našimi dětmi, které se stali nějakým neovládatelným faktorem, zlo pro rodiče, se kterýma je třeba bojovat šokovou terapií?


Málokdo ví, že současný systém vzdělání byl vytvořen před pouhými 200 lety. A objevil se jako poptávka pro rozvoj průmyslu, rozvoj technického pokroku, když požádaly "šroubek" a "utahovák", aby obsluhoval výrobu. Vytvořili současnou školu po třiceti lidech ve třídě. Jim se přednáší, oni se učí, absolvují zkoušky - a jdou do práce. Učí se, absolvuji zkoušky - a jdou do práce. Z dětí začali lisovat nějaké detaily na lince všeobecného vzdělání, aby jimi zajistili státní mašinérie.


I když byl před tím systém vzdělání  jiný. Systém a vzdělání se budovalo na samopoznání dítěte a dialogu s učitelem. "Škola" v překladu z řeckého - je "volný čas", totiž dobré, příjemné travéní času . Schromažďovali se děti a učitele, hovořili mezi sebou, zpívali, tancovali, povídali si, četli, předváděli všelijaké divadelní úryvky. Škola – se ve většině zabývala nikoliv školením, ale rozvojem, vychováváním a formováním dítěte.


Dnes se to všechno absolutně změnilo. Škola se stala nejen linkou všeobecného vzdělání, ale také se přeměnila ve vojenskou kasárnu. A člověk se nemůže rozvíjet v utlačování. V utlačovaní se zavírá. A místo souladu v něm se rozvíjí agresivita, krutost, přání vyklouznut dopředu jakýmikoliv dostupnými prostředky.


A naše vnímání světa, který se za těchto 200 let změnil, nesouhlasí s takovým postavením. Děti nemůžou sedět na těchto hodinách, nedokážou pochopit tuto metodiku, tento systém. A proto dítě nenávidí učitele a školu, nechce tam chodit. Jestli tam jde, tak jen proto, že tam je jakási komunikace s vrstevníky.
Proto něšt´ástné děti končí na drogách, v depresi, v čemkoliv, v bezuzdném sexu. A všechno je pouze proto, že jim nedáváme  správný systém vzdělání, který by dovolil člověku pocítit sebe v souladu sám se sebou, okolním světem a navykáme je pouze ke konkurenci a krutostem.


Před dvěstě lety se zarodil model současného ekonomického systému. Dnes  padl, ale tato krize - nejen finanční,  je také ve vědě, v umění, v rodině, v každé činnosti člověka. Protože jsme se začali hnát za kladné výsledky a úspěchy pokroku, upustili jsme to hlavní - člověka v člověku, zničili jsme ho už ve škole.


Ale dnes už jsme s toho vyrostli. A systém vzdělání potřebuje velké změny, v novém přístupu k člověku. A pokud naše úsilí bude k tomu směřovat, nepotřebujeme mučení simulátorů a šokovou terapii pro mladší generaci.

Marina Fateevova.

Více informací na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague