Inicializace menu Inicializace menu...

2. prosince všichni pokrokoví lidé, alespoň ta část, která si na tuto událost vzpomněla, oslavila mezinárodní den boje za zrušení otroctví. V proslovu k této událost prohlásil generální tajemník OSN Ban Ki - Moon, že, navzdory tisíciletým bojům se lidstvu zatím nepodařilo zbavit se tohoto hanebného jevu. Dodal rovněž, že dnes otroctví a násilí získává novou moderní tvář, která souvisí s procesem globalizace a migračním přemístěním.

"Dobře, já chápu, že se tento den týká otroků, obchodníků s otroky,
Interpolu a OSN. Ale já k této společnosti, díky Bohu, nepatřím, jsem obyčejný,
totiž svobodný člověk!" – tohle si o sobě myslí obyčejný „svobodný“ člověk. Přitom ani on, ani ostatní si nevšímají, jak z nás běžné životní potřeby dělají otroky - nejprve otroky těchto potřeb a potom, kvůli jejich uspokojení, otroky jiných lidí. Jsme natolik podřízeni našim přáním, že to není řečeno jenom obrazně, ale doslova.

Jak to funguje? Obyčejná hra sobeckosti - nebo to dokonce není ani hra, jenom její mnohotvárnost. Ego otroka malých potřeb, takových jako je dům, rodina, auto, postavení ve společnosti sobě podobných, ho nutí podléhat a plnit přání vlastníků – otroků - velkých potřeb, peněz, moci a znalostí.

"Ano,“ můžeme odporovat, „ale ´malý otrok´ dostává za svou práci mzdu, někdy
velmi slušnou! Jaké je to však otroctví? Otroci za svoji práci  peníze nedostávají." Nedostává mzdu, ale běžnou denní dávku otroka. Rozdíl je pouze v tom, že potřeby "klasického" otroka jsou o hodně menší, kus chleba a pražená polévka, jeden nebo dvakrát za den, ale v nás tento kus chleba a pražená polévka vyrostla a získala tvář domu se vším jeho vybavením,  značkové oblečení, auto a dovolená.

Potřeby jsou vetší, ale na podstatu  vztahů s chlebodárcem to nemá žádný vliv. Nic se nezměnilo ani po oficiálním zrušení otroctví a objevení peněz jako mezičlánku k získávání potřeb. Není podstatné ani to, že můžeme změnit svého pána, což „klasickému“ otrokovi nebylo dovoleno.

Nemění se nic a příčina je v tom, že naším pánem jsou naše potřeby, které nás nikdy neprodávají, pouze půjčují jiným držitelům větších potřeb. A dostávají za tento pronájem slušnou odměnu – spokojenost - ve formě domu, rodiny, auta … Situace tak pro nás není moc příjemná a je těžko srozumitelná, protože odměnu za svou práci nedostáváme my, ale naše potřeby, které stále rostou.

Pravda je, že pro stimulování pracujících nás občas odmění horkou polévkou – potěšením nebo nám dokonce nalijí vína – dají pocit štěstí - a tak se v nás vzbudí ještě větší potřeby a podnětem bude víra, že příště dostaneme větší kus a o něco delší pocit štěstí. Každý z nás se narodí v rodině lidských potřeb, v jejich domě, na jejich statku. Vlastní nás, vždyť jsme se narodili v jejich domě jako otroci, děti otroků, odjakživa jim musíme sloužit a rodit sobě podobné.

To, co my nazýváme otroctvím "zůstává vážným problémem," svádí k tomu, že společnost dovoluje držitelům velkých potřeb k plnění práce násilně nutit držitele menších potřeb, respektive kupovat si za peníze některé lidi, jejichž potřeby se ještě příliš nevzdálily od chleba a pražené polévky.

Lze ovšem říct, že to chápeme, souhlasíme s prodejem a využíváním, ale lepší by bylo to tak neříkat, uráží nás to, protože souhlas k otroctví od nás nikdo nežádá, jsme přece  svobodní lidé.
Společnost umožňuje otroctví tím,  že nevychovává v lidech pocit důstojnosti.
Totiž, jinými slovy, neukazuje skutečnost, že jsou otroky a nedělá překážky jejich majitelům. Proto OSN hodlá bojovat proti společnostem, které dovolují otroctví bez toho, aby používaly ochranné prvky iluze svobody. Čest a chvála zápasníkům, vždyť úkol skutečně není snadný. Není vyloučeno, že se jim to podaří.

Co se jim určitě nepodaří, je udělat z nás
svobodné lidi, protože svobodným může být jenom ten, kdo vědomě, rád a neústupně
pracuje pro blaho jiných, používá pro to celou svou sobeckost, všechny své potřeby.  Společnost takových lidí - to už je jiná společnost, jiný život, jiný svět. O nich nemluvíme, ani nesníme, musíme totiž bojovat proti otroctví.

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague