Inicializace menu Inicializace menu...

 Smíchání mužských a ženských vlastností na duchovní úrovni vede k podvádění, zradám a sexuálním deviacím v našem světě. Jistě, nikdo není rád podváděn. Ale nakolik bychom chtěli odepsat tento nešťastný fenomén jako "čistě animální chování", ve skutečnosti má duchovní kořen, protože každý jev v našem světě musí také existovat v duchovním světě.

Co je tedy duchovním kořenem či příčinou, proč jsme podváděni? V kabale to nazýváme "rozbitím nádob." To znamená, že kdysi jsme všichni byli spojení v jednu společnou duši, ale pak se tato společná duše rozpadla na mnoho částí. Toto "rozbití nádob" způsobilo, že jsou všechny tyto části integrovány jedna do druhé, a proto každá z oné rozbité části nyní obsahuje část ženskou i mužskou.

Proto mužská část obsahuje část ženskou a naopak. Dokonce máme každý i hormony toho druhého pohlaví! Toto míchání našich vlastností je nejen příčinou podvádění, ale také všech sexuálních deviací v našem světě, jako jsou homosexualita a deviantní sexuální identity. Tyto jevy jsou v naší době mnohem patrnější než kdykoli předtím, protože jsme dosáhli „nejnižší úrovně“ rozbitých nádob.

Mužská a ženská část neví správně, jak mají mezi sebou spolupracovat. V ideálním případě,  v duchovním stavu, jsou mužské a ženské části umístěny proti sobě – muž proti ženě. Nicméně v našem stavu – poté, co se rozbily – duše sestoupily a smíchaly se mezi sebou, a každá z nich převzala vlastnosti, které patří jiným. Proto toužíme po různých druzích radostí z různých příčin.

Nicméně pokud bychom se povznesli nad naše hledání těchto různých potěšení a usilovali bychom o duchovní radost, pak uvidíme, kdo je náš skutečný partner na duchovní cestě. To nás přivádí k slavné větě, "Muž, žena a Boží přítomnost mezi nimi." Jestliže je největší hodnotou v životě člověka duchovno, pak on (nebo ona), najdou správného partnera do života, svou "druhou polovinu", která s ním půjde společně duchovní cestou. A společně dosáhnou spojení se Stvořitelem.

Do té doby to může znít jako utopie, protože v současné realitě je pro nás složité si  představit a pochopit, jak by se něco takového opravdu mohlo stát. Avšak jak postupujeme směrem k nápravě a duchovnu, porozumíme tomu víc a vybudujeme si dobrou budoucnost plnou důvěry a věrnosti.

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague