Inicializace menu Inicializace menu...

Co ženy skutečně potřebují? Klíč ke štěstí leží na dosah ruky.
Jste šťastná? Ano, hovořím k vám. Dnes bych k vám chtěla promluvit jako žena k ženě, otevřeně a upřímně.

Chtěla bych, abyste se vážně zamyslela nad otázkou: jste opravdově šťastná? Pokud k sobě budete upřímná, vaše odpověď patrně bude znít „ne“. Možná jste dosáhla mnoha životních úspěchů: máte manžela, děti, vzrušující povolání, jste finančně nezávislá a žijete zdravým životním stylem.  Nebo možná ne. Ať tak či onak, mnoho žen na celém světě si pokládá otázku: „Co se to se mnou stalo?“

Z nedávného průzkumu mezi americkými ženami, který nesl název „Ženy jsou po 40 letech feminismu méně šťastné“ vyplynulo, že jsme skutečně méně šťastné než před třiceti lety, navzdory veškerému modernímu pokroku (Times Online).
Zdá se, že jsme v posledních několika dekádách dosáhly všeho, o čem jsme se domnívaly, že to potřebujeme.

Chtěly jsme být nezávislejší a tak jsme si vydobyly ženská práva i všemožné příležitosti ke vzdělávání a zaměstnávání. Avšak jsme stále více rozčarovány tím, co nám to přináší. Jiným příkladem jsou naše nereálná očekávání týkající se mužů. Často muže vnímáme jako zdroj našeho štěstí, ale obvykle si nejsme jisty, zda splňují naše kritéria, a pokud ano, po čase jsme stejně zklamány.

Dobrá. Tak tedy muži a vzrušující kariéra nás šťastnými neudělají, ale nakupování určitě ano! Jenomže, jak většina z nás už ví, konzumerismus je nekonečná smyčka, a i když nás nejprve vynáší na vrchol, posléze nás a naše blízké přivede k naprostému vyčerpání. Ale proč tedy stále nejsme šťastné? Že bychom hledaly uspokojení na nesprávných místech?

V určitém bodě jsme začaly chápat, že štěstí pravděpodobně  nenalezneme vně – v našich manželích, práci a „věcech“. Náš niterný instinkt nás podněcoval, abychom hledaly něco víc, co by dalo našemu životu větší smysl. A tak jsme obrátily pozornost k rozličným duchovním kurzům, psychologům, spiritistům, svépomocným příručkám, józe. Po mnoha marných pokusech jsme zjistily, že zející prázdnota v našich srdcích stále volá po opravdovém naplnění. Poznáváte se v tom?

Co vlastně hledáme?

Co když vám řeknu, že vše, co se dosud událo, bylo předurčeno k tomu, abyste se ocitla právě zde: v bodě, kde jste vyčerpána pokusy nalézt uspokojení, jen abyste dospěla k tomu, že stále nejste šťastná. Co když vám řeknu, že naplnění ženy nespočívá v botách, kosmetice, dovolených, v mužích či meditaci – a že nic z těchto věcí vám nikdy nepřinese duchovní naplnění, které jako žena potřebujete ze všeho nejvíc.

V dnešní době si začínáme uvědomovat, že žena může být skutečně šťastná, jen pokud je v přímém kontaktu s vyšší silou. Můžeme té síle říkat Příroda nebo Stvořitel, každopádně je to něco, čemu jsme se vzdálily a co zoufale hledáme. Se všemi moderními výdobytky a všemi cíli, jichž jsem dosáhly, stále cítíme všudypřítomnou vnitřní nenaplněnost. Tento pocit nedostatku je přítomen v každé ženě, protože kořenem ženské spirituality je „absolutní touha přijímat“ neboli, jak vysvětluje kabala, nádoba, již Stvořitel stvořil, aby ji naplnil potěšením.

Je naší naprostou přirozeností cítit nedostatek, protože kde není nedostatek, tam není co naplnit. Vše, co bylo kdy stvořeno, bylo stvořeno za účelem poskytnout nám ženám (univerzální vůli přijímat) naplnění.
Naše touha po naplnění je tím, co pohání veškerý lidský vývoj, od raných společností po současnost. Ale protože naše novodobé kolektivní ego, naše touha po požitku tak narostla, že to, co nás naplňovalo dříve, nám již nic neříká.

Jak nalézt opravdové naplnění?

Pokaždé, když se pokoušíme nalézt naplnění jakýmkoli požitkem z vnějšího světa, je to ve skutečnosti kontakt s Vyšší silou, se Stvořitelem, co hledáme. Základním smyslem veškerého vývoje a hledání je přivést nás do stavu vyčerpanosti, kdy si uvědomíme, že se nechceme dál pokoušet naplnit věcmi z vnějšího světa. Právě v tomto okamžiku máme možnost nahlédnout do svého nitra a vydat se na cestu vstříc opravdovému, dokonalému a neutuchajícímu naplnění.

Moudrost kabaly představuje praktickou metodu, která může ženám ukázat, jak se znovu propojit s kořenem spirituality vědomým a aktivním způsobem. Ukazuje nám, jak nalézt nekonečné naplnění způsobem, jaký jsme dosud nezkusily: přijímáním potěšení z důvodu, abychom těšily toho, kdo nás stvořil. Jakmile přepneme záměr naší touhy z „pro mě“ na „pro druhého“ a nalezneme potěšení v tom, že činíme potěšení druhému, toto potěšení začne exponenciálně narůstat a je nekonečné.

Takže, co vynechat nákupní středisko, nechat manžela nebo přítele na pokoji a nějaký čas zkoumat svůj kořen spirituality, ženskou touhu prostřednictvím kabaly?

více na http://www.kabbalah.info/cz/

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague