Inicializace menu Inicializace menu...

Kabalista je člověk, který navenek vypadá jako kdokoliv jiný. Kabalista nemusí být chytrý, ani vzdělaný. Z jeho vzezření se nedá nic poznat. Je to obyčejný člověk, který skrze studium kabaly získal „šestý smysl“, čili schopnost vnímat skryté části světa.

Kabalista může díky tomuto smyslu vnímat celé universum, vidět jak náš, tak duchovní svět jako hmatatelnou realitu. Běžný člověk vnímá pouze střípek z vesmíru kolem nás a tento střípek nazývá „náš svět“. Kabalista ale vnímá celé universum. Opakovanou četbou této knihy si vypracujete vnitřní pozorování, smysly a vnímání, které jste dosud neměli.

Mezi tato vnitřní pozorování patří „dojem“, že kolem nás je rozměr, který je našim běžným smyslům skrytý. Tato kniha má být navíc pomůckou při meditaci o duchovních věcech. Jakmile se totiž blíže sžijeme s těmito věcmi, náš vnitřní zrak začne být schopen odhalovat duchovní světy kolem nás a my uvidíme svět skoro tak, jakoby se rozplynula mlha.

Tato kniha není zaměřena na studium akademických faktů. Je však knihou pro začátečníky, kteří touží, aby se jejich nejhlubší a nejsubtilnější smysly, které mají, konečně probudily.

• Co je podstatou a cílem kabaly?

• Proč kabala vznikla?

• Je svět dokonalý?

• Máme svobodnou vůli?

Z generace na generaci si lidé předávají trpkou zkušenost, která pramení z kladení těchto bytostně sžíravých otázek. Skutečnost, že si tyto otázky nepřetržitě klademe po staletí, svědčí o tom, že na ně dosud nebyla dána uspokojivá odpověď. Ponoříme-li se do studia přírody a vesmíru, odhalíme, že vše, co je kolem nás, existuje a funguje podle přesně daných zákonů. Když pak obrátíme pozornost k sobě, ke koruně stvoření, objevíme, že lidskost podivně vybočuje z těchto zákonitostí.

Když se například podíváme na lidské tělo a uvědomíme si, jak dokonale a účelně bylo vytvořeno, nejsme schopni odpovědět na otázku: „Proč vlastně tento organismus existuje?“ Svět kolem nás je ovládán zákonem příčiny a důsledku. Nic není stvo řeno bez příčiny či smyslu. Hmotný svět je ovládán neústupným zákonem pohybu, přeměny a transformace. Přesto hlavní otázka – „Proč to vše existuje (nejen tedy my, ale celý vesmír)?“ – zůstává nezodpovězena. Existuje v tomto světě někdo, koho by se tato otázka alespoň jednou nezmocnila?

Knihu mužete objednat:

v Česku - http://www.poznani-knihy.cz/detail/1/21819/laitman-michael-kabala--zakladni-principy

na Slovensku - http://www.grada.sk/kabala_6272/kniha/katalog/

nebo od studentů Kabaly v Praze - kabalacz@gmail.com

 

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague