Inicializace menu Inicializace menu...

Po uplynutí dlouhých let, po četných kolobězích v průběhu celé historie znovuzrození o kterých sám člověk nic neví, se v něm konečně probudí bod v srdci. Člověk se najednou ocitne na správném místě, jak je řečeno, Stvořitel mu poskytne všechny prostředky pro budoucí postup, dává člověku dobrý osud, přivádí ho na správné místo, do skupiny, ke knihám a říká: „Vezmi a upevni se v tomto". A člověk se musí upevnit v tom místě, do kterého přišel, s dobrými knihami a na správné cestě.

Obsah:
1.O důležitosti přípravy
2. Příprava na ranní lekce
3.Budování záměru
4.Příprava k setkání přátel
5.Příprava ke kongresu
6.Příprava na hostinu
7.Příprava ke správnému činu
8.Útok

1. O důležitosti přípravy
Z přípravy na lekci 30.12.2005
Po uplynutí dlouhých let, po četných kolobězích v průběhu celé historie znovuzrození o kterých sám člověk nic neví, se v něm konečně probudí bod v srdci. Člověk se najednou ocitne na správném místě, jak je řečeno, Stvořitel mu poskytne všechny prostředky pro budoucí postup, dává člověku dobrý osud, přivádí ho na správné místo, do skupiny, ke knihám a říká: „Vezmi a upevni se v tomto". A člověk se musí upevnit v tom místě, do kterého přišel, s dobrými knihami a na správné cestě.
Jak se dá ověřit, jestli člověk skutečně postupuje, nebo je jeho postup pouhá iluze? Toto jde posoudit na základě toho, jaký význam člověk vidí v přípravě. Nakolik chápe, že se musí připravovat na lekci, mezi lekcemi, na různé akce, na setkání přátel a ostatní aktivity, do kterých je zapojen. Samotný čin není dobou, kdy člověk něco dělá, jak se nám zdá - je to doba dosažení stavu, který si předtím připravil.
Základní práce neprobíhá na setkání přátel nebo na lekci, ale v době přípravy na ně. Je to stejné jako ve válce, stane se to, nakolik jste byli připraveni. Nemůžeme vědět, nakolik je člověk zralý a jestli správně chápe cestu. Člověk musí sám kontrolovat, jak využívá čas na přípravu, když se nachází sám, doma, s rodinou, v práci, na lekci nebo na setkání přátel. Prakticky jakákoliv doba je čas pro vnímání přítomného a také časem pro přípravu na budoucí. Takže nejdůležitější je kontrola toho, nakolik cíleně používáme svůj volný čas, nakolik právě v tuto dobu koncentrujeme své úsilí. A proto není nutné studovat 24 hodin denně, ale připravit se k těmto několika hodinám, které člověk může pro tyto účely obětovat a toto stačí. Studium nesmí zabírat hodně času, ale příprava musí být skutečně dlouhá a v tom je kontrola.
A právě toto chce každý uvidět ve svém příteli. Nakolik se přítel v době volného času, v době přípravy, nachází ve stavu důležitosti. Volný čas může být i v době práce, doma, v jakémkoliv místě. Volným se nazývá čas, který se člověk může uvolnit pro svojí duši, v nějaké části svého rozumu a pocitu. To je ta doba, kdy je člověk zaneprázdněn, ale není do toho ponořen celým svým rozumem a srdcem a je v něm určitá část, spolu se kterou postupuje směrem k cíli.
A je tu ještě jedna velmi důležitá ukázka pro kontrolu toho, jestli se člověk nachází v procesu přípravy nebo ne. Všichni se nacházíme ve skrytí. Jak zjistit, prochází-li člověk dvojitým skrytím nebo jednoduchým a jestli postupuje směrem k Machsomu (hranice mezi materiálním a duchovním světem)? Kontrolou je pocit radosti. Co musíme dělat v době přípravy? Všechno co k nám přichází ve stavu dvojitého nebo jednoduchého skrytí, musíme ospravedlnit: „Není nikdo jiný kromě Něj" a „Dobrý tvoří dobro".
Výsledkem tohoto se musí stát radost, zahrnující celé srdce člověka. Není to jednoduché, je to složité, občas to není možné. Ale pokud ze všech stavů, kterými člověk prochází dobrovolně, v porozumění, se snaží dosáhnout stavu, ve kterém se snaží dosáhnout radosti, tj. poté, co zkontroluje sebe, zhodnotí všechno a za použití všech prostředků, které se u něj nachází, se snaží dosáhnout stavu, ve kterém ospravedlňuje Stvořitele, znamená to, že přestupuje z jedné úrovně na druhou v tom stádiu práce, které se nazývá skrytí, tj. před Machsomem.
Člověk na cestě k cíli buduje v sobě sílu, která si přeje prorazit Machsom. Tato síla se charakterizuje mírou úsilí a napětí (kišuj) a tím, že se člověk nachází v radosti a ve snaze zároveň, dostává možnost postupovat dál ke vstupu do duchovna.
Radost, kterou má člověk z toho, že žije ve světě, který řídí Stvořitel, z toho, že „Není nikdo jiný kromě Něj" a z toho, že „On je dobrý a tvoří dobro" a to všechno bez ohledu na to, že to tak necítí. Je to kontrola, že se správně prochází předběžnou etapou a správně postupuje v době skrytí. Samozřejmě že existují různé úrovně a stupně toho, nakolik člověk dokáže ospravedlnit Stvořitele. Kolik času uteče, kdy ze svého stávajícího stavu, „tma rozzáří jako světlo", a člověk se dokáže ospravedlnit Stvořitele, a pocítit radost. Nemusíme mít iluze. Na jedné straně pocit skrytí a na druhé straně se člověk musí pomocí všech prostředků (on sám, skupina, knihy...) dosáhnout stavu, ve kterém pouze cítí (toto neznamená, že to tak je ve skutečnosti), že Stvořitel je ve vtahu k němu „Dobrý a tvoří dobro" a rozzáří se v něm radost.
Význam, který člověk přikládá přípravě a pocit radosti jsou dva náznaky správného postupu...

 

 

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague