Inicializace menu Inicializace menu...

                                     Neviditelné spojení                                                          

                                                        M. Fatejeva

 Žil-byl na jedné planetě zlý král. Ubližoval dětem i dospělým, všechny nenáviděl, byl podlým a zlým tiranem.  Jednoho letního dne se král podíval z okna a  u stěn svého paláce uviděl poutníka, kolem kterého se shromáždil dav. Poutník něco  vyprávěl lidem  a ti se tomu smáli. Zlému králi se ta  radost nelíbila. Přikázal strážcům chytit toho člověka a zavřít jej do vězení. Tak i bylo provedeno.

                             

Skončil den a král šel spát,  pohodlně se uložil do nadhérné postele a  zavřel oči. Začaly se mu zdát sny, vyobrazovali se mu různé věci a najednou král uviděl   poutníka.

 

„Co děláš v moji ložnici,“ zakřičel pobouřeně král. „Ty musíš být přece zavřený ve věznici?!“

 

„Nemusím“  mazaně se usmál poutník, „nejsem obyčejný člověk. Jsem mág  a  proto se vypravíme na putování.“

 

„Stráže!!!“ s úžasem zakřičel král, ale bylo pozdě. Vše se mu  zamotalo před očima a ložnice zmizela..

 

     Ocitnul se ve velkém krásném městě, a kolem bylo plno lidí.  Na tomto obraze však bylo něco divného. Král se rozkoukal  a uviděl, že všichni lidé jsou propojeni mezi sebou tenkými svítícími nitkami.  A nejen to, stejné nitky se táhly od lidí ke zvířatům a rostlinám!

 

„Co to je?“ zeptal se s údivem král.  Procházel přes  tyto nitky snadno , jako skrz paprsek světla, aniž by je  poškodil.

 

„To je spojení mezi vším existujícím na planetě. Všichni její obyvatelé jsou závislí jeden na druhém, od nich jsou závislí zvířata a rostliny. Jsou částí jednoho organizmu. Tyto nitky - to je energie dobra a lásky, která umožňuje žít všem spokojeně a šťastně. Zloba, nenávist, zákeřnost a chamtivost toto spojení narušuje  a tím si lidé na sebe přivolají neštěstí a smutek. Zachováním se špatně, třeba jen k jednomu člověku, lze vyvolat záhubu a neštěstí mnoha lidí, zahubit zvěř a rostliny – zničit život.

 

„To je hloupost!“ vykřikl zlý král.  „A co je to vůbec za planetu?!“

 

    „ To je  Tvoje planeta.“ odpověděl mág.  „Jednoduše jsem Ti dal  možnost uvidět to co je neviditelné, ale existuje to. Vytvářejíc zlo, ničíš nejen okolní svět, ale konec konců, zničíš i sebe.“

 

    „ Hloupost! Tak to nemůže být!“ zakřičel král. V tomto okamžiku zrovna procházeli přes most a  jeden z kolemjdoucích spěchal a nechtěně strčil do krále. Zlý král ho shodil do řeky.  Mág vyčítavě zakroutil hlavou, mávl rukou a…

                                    

  

     Král se probudil ve své ložnici, měl mizernou náladu. Ihned poslal stráže do věznice, aby prověřili poutníka-mága. Ale věznice byla prázdná. Mág zmizel. Zlý král si v zuřivosti  nechal zavolat kata, aby popravil strážné. Ale zjistilo se, že kat oslepl. Oslepl proto, že brzy ráno kolem planety proletěla ohnivá hvězda, díky, které přišel o zrak každý, kdo se na ní podíval. A podívali se skoro všichni, vzhledem tomu, že lidé ráno, s východem slunce odcházeli do práce, jak to požadoval král.

 

   „Kde byli astrologové?!!!“ –  zuřivě křičel král. Za nějakou dobu se vyjasnilo, že astrologové věděli o ohnivé hvězdě a tak poslali kurýra,  aby všechny varoval. Ale toho kurýra někdo shodil z mostu do řeky a ten se utopil.

 

     Většina obyvatel planety ztratila zrak. Oslepli strážci pořádku a na ulicích měst byl chaos. Slepí rolníci nemohli pracovat na polích a starat se o dobytek. Domácí zvířectvo  z hladu uteklo do lesa a tam zdivočelo. Všechny květiny zvadly, protože je nikdo nemohl zalévat. Sady byly prázdné. Nikdo nemohl pracovat, nikdo nemohl vyrábět zboží, nikdo nemohl obsluhovat krále. Planetu zachvátil děs.

 

Hladový, vylekaný a nešťastný král se zavřel ve svých komnatách, a  najednou uviděl

mága. Zlý král vyskočil a chtěl se na něj vrhnout  a najednou uviděl svítící niť spojující je oba.

  

„Tak to je všechno pravda?“ pravil v užase král a  chytil se za hlavu.

    

„Ano, je to pravda“  odpověděl mág. Nyní sám vidíš, jak je vše propojeno, jak jsme závislí jeden na druhém. Dal jsem Ti možnost to uvidět. A co jsi udělal Ty?“

 

„A co mám nyní dělat?“ křičel král. „Jak to mám všechno vrátit zpět?!!“

 

Ale mág se jen pousmál a zmizel…vypatřil se ve vzduchu.

 

      Kral se probral, stojíc u okna. Za oknem byl letní den, kolem se procházeli lidé, vše bylo jako obyčejně.  U zdi svého paláce zahlédl poutníka, kolem kterého se shromáždil dav. Poutník jim něco vyprávěl a lidé se smáli.

 

„Stráže!“ zakřičel král a na vteřinu stuhnul. „Běžte k tomu člověku, nabídnětě mu střechu a jídlo. A zeptejte se, zda ještě něco nepotřebuje.“

 

Jakmile to dořekl, tak uviděl, že všichni kolem jsou propojeni svítícími se nitkami. A když tyto nitky svítí, proudí po nich energie dobra a lásky. Znamená to,  že budou všichni žít dobře, dlouho a šťastně. V dobrotě a radosti,  v souladu a lásce.

                                  

  Kresby: M.Gonoposkij

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague