Inicializace menu Inicializace menu...

          Pohádka o Člověku, Kouzelníkovi a Mudrci                                             

                                     Dani Polovec

  

Jednou se potkali Kouzelník a Starý Mudrc.

„Mohu z každého i z nejnešťastnějšího nebo z nejchudšího člověka udělat toho šťastného,“ pochlubil se Kouzelník.

„Jak?“  zajímal se Mudrc

„Dám člověku všechno, co se mu zachce a všechna jeho posvátná přání se splní,“ pravil Kouzelník.

Ale Mudrc se jen usmál.

„ Co!? Ty , pochybuješ o mých schopnostech?“  urazil se Kouzelník,

„Jsem si jistý, že můžeš splnit jakékoliv přání,“  opáčil Mudrc  „ale myslím si, že to pro štěstí není dostačující.“

„I když jsi  moudrý, jsem připraven Ti dokázat svoji pravdu!“  řekl Kouzelník.“ Udělám šťastným toho nejnešťastnějšího,“  dodal a vypravil do městské tržnice.

                            

 

U vchodu do tržnice uviděl sedět člověka v hadrech, který seděl na zemi a plakal.

    

„Proč pláčeš,“ zeptal se Kouzelník.

„Jak bych neplakal,“ divil se Člověk. „ Jsem natolik chudý, že si nemůžu koupit ani jídlo. Jsem natolik chudý, že si mě ani žádná dívka nevezme za manžela. Jsem ten nejnešťastnější člověk na světě.“

„Já ti pomůžu,“ pravil Kouzelník. Byl rád, že tak rychle našel nešťastného, kterému může pomoci a tak dokázat Mudrci svoji správnost. „Jsem kouzelník a mohu splnit jakékoliv Tvé přání.“

„Já na kouzelníky nevěřím,“ odpověděl smutně člověk.

„Pro každý případ si zkontroluj své kapsy.“

„Že se nestydíš, posmívat se na nešťastným? Kromě děr v nich nic nemám…“

                      

 

Ale nakonec člověk přece jen zasunul ruce do kapsy a ke svému velkému překvapení tam našel naplněnou peněženku. Otevřel ji a byl omráčen leskem zlatých mincí.

 

„No tohle!„ vykřikl člověk.

„A teď mi věříš?“ zeptal se Kouzelník.

„Ano!“

„Tak popros o cokoliv, co jsi jen budeš přát.“

„Chci hezkou ženu, dům, krávu a zahradu,“? řekl člověk po krátkém rozmyšlení.

„Budeš mít hezkou ženu, dům, krávu i zahrádku. A pokud si budeš ještě něco přát, křikni třikrát: „Kouzelníku, přijď ke mně!!“ a já přijdu.“

 

Kouzelník splnil všechna přání člověka a vypravil se za Mudrcem, aby mu  pověděl o svém úspěchu.

 

„Dal jsem chudákovi všechno co potřeboval. Už si na mě nikdy  nevzpomene.“

„Počkáme, než se začneme radovat,“  odpověděl Mudrc.

 

Čas ubíhal. Až v jeden překrásný den uslyšel Kouzelník volání člověka.

 

„Co se stalo?“ podivil se Kouzelník a stoupl si před něho.

„Jsem ten nejnešťastnější člověk na světě, celé dny pracuji na zahrádce a v sadu, abych nakrmil rodinu. Moje manželka chce, abych koupil nový dům, ale já na něj nemám peníze. Chtěl jsem dokonce prodat krávu, ale děti potřebují mléko..“

„Nebuď smutný,“ řekl překvapeně Kouzelník „ nyní  budeš mít  hodně peněz a budeš si moci  koupit všechno, co budeš chtít. A nezapomínej, že mě můžeš kdykoliv zavolat.“

 

Od té doby  žil člověk v bohatství.  Kouzelník přišel k Mudrci a pověděl mu o tom, co se stalo.

 

„Nyní má člověk všechno, co potřebuje a pokud ne, tak si to může koupit. Myslím si, že náš spor jsem vyhrál.“

„Nespěchej,“ odpověděl Mudrc. „Jsou věci, které si nelze koupit za peníze. Raději ještě chvilku počkáme.“

                      

 

A skutečně, uplynul čas a člověk znovu volal Kouzelníka.

 

„Jsem Ti k službám,“ pravil Kouzelník  „ale dovol mi, abych Ti  položil nejdříve otázku?“

„ Ptej se rychle! Nemohu dlouho trpět!“

„Vždyť si můžeš koupit všechno, co si jenom přeješ. Co ještě potřebuješ pro svoje štěstí?“

„A to si myslíš, že jsem tě pozval jen na kus řeči? Pozval jsem Tě právě proto, že jsem ten nejnešťastnější člověk na světě,“ rozhořčil se člověk. „ Mám skutečně všechno, ale to mě  už omrzelo. Chci mít více! Chci, aby všichni věděli, že jsem bohatý, aby si mě za to vážili. Chci mít nad ostatními lidmi ještě moc, chci být vládcem! Chci, aby  se moje sláva donesla celému světu.“

„Dobře, budeš známým a váženým vládcem,“pravil zaskočený Kouzelník a znovu šel za Mudrcem.

 

„No co mu ještě bude chybět?“ zvolal zoufalý Kouzelník. „ Nerozumím tomu!“

 

„Buď trochu trpělivý a sám to uvidíš.“

 

Mudrc měl pravdu.  Za nedlouho člověk zase pozval Kouzelníka.

 

„No a co teď?“ zeptal se Kouzelník.

„Já se chci stát Kouzelníkem. Chci dělat zázraky, jako Ty. Chci plnit jakákoliv přání lidí. Budou si mě za to vážit, stanu se nejznámějším Kouzelníkem. Budu řídit celý svět. Všichni lidé  na mě budou závislí!“

„Promiň, ale udělat z Tebe kouzelníka nemohu. Kouzelníci se nestávají – Kouzelníci se rodí. Ale pomohu Ti. Dám Ti kouzelnou hůlku a budeš vládnout světu. Budeš-li chtít déšť mávneš kouzelnou hůlkou  - a bude pršet. Budeš-li chtít sníh – mávneš kouzelnou hůlkou – a bude sněžit. Budeš-li chtít mír nebo válku – bude na Zemi mír nebo válka.“

„Ale, ne! Já si nepřeji válek. Dej mi rychle kouzelnou hůlku!“ řekl člověk a spokojeně si třel ruce.

 

A tak člověk začal vládnout celému světu.

 

„Dal jsem člověku všechno, co jsem mohl. Na našem světě není nic jiného!  Má všechno, to znamená, že je šťastný.  A Ty musíš přiznat svoji porážku,“ pravil hrdě Kouzelník Mudrcovi.

„Promiň, ale  musím Tě opět zklamat,“ odpověděl Mudrc.

„Proč?“ Kouzelník div neplakal od příkoří. “U něj se  už prostě nemůžou objevit nová přání!“

„Máš pravdu, nová přání se u něj neobjeví, ale všechno staré ztratí smysl a omrzí ho to.“

„Snad  se ten člověk nestane opět nešťastným? Myslím si, že mu již nemohu více pomoci.“

„Ty mu nemůžeš pomoci, on si nyní musí pomoci sám sobě.“

 

Mudrc měl jako vždy pravdu. Za nějakou dobu byl člověk  úplně zoufalý. Měl všechno, co si jen lze představit. Ale stejně se mu vedlo špatně. Zůstal nešťastný.

     „Proč to tak je?“  pomyslel si člověk. „ Kdysi jsem byl hodně chudý. Neměl jsem ani peníze , ani oděv, ani jídlo a hodně jsem kvůli tomuto strádal. Dnes mám všechno o čem jen může člověk snít na tomto světě, ale nestrádám o nic méně než předtím,  S pomocí Kouzelníka jsem se snažil naplnit svoje přání, ale místo radosti a štěstí na jejich místo přicházela nová a nová přání,  jen více vybroušená. Nemohu takto žít dál. A všechno se to děje jen kvůli mých stálé rostoucích přání. Ale co já mohu změnit?! Volat Kouzelníka již nemá žádný význam. Co budu  dělat?!“

 

     A najednou před ním stojí Kouzelník a stařec s dlouhou šedivou bradou.

                           

     

„Dlouho jsme se neviděli,“  usmál se Kouzelník.

„Ale já jsem Tě nevolal. Já už nemám o co bych  Tě prosil.  I tak jsi pro mě udělal příliš mnoho. A kdo to je s Tebou?  To je ještě další Kouzelník? Děkuji, ale už jste mi pomohli.“

„Nejsem Kouzelník,“ pravil Mudrc „ ale myslím si, že Ti mohu pomoci. Chci Ti dát radu.“

„Potřebuji jen jednu radu: jak zvítězit nad svými přáními, které se  stále prohlubují?“ zvolal člověk. „Já na nich  nechci být dál závislý! Od všech těchto přání jsou jen samé nepříjemnosti.“

„Je to velmi jednoduché. Snaž se milovat ostatní lidi a nestarat se o sebe, ale o ně, aby jejich přání a starosti  byli Tvými. A když budeš pomáhat druhým, ne kvůli slávě nebo úcty, staneš se skutečně šťastným. Ale to musíš chtít sám. Stát se  milujícím a starostlivým o ostatní lidi. Musíš sám pochopit, že jen toto Tě udělá skutečně šťastným člověkem.“

„Děkuji,“ odpověděl člověk. „Budu se moc snažit.“

 

    Po této radě Mudrce  člověk již nikdy Kouzelníka nezavolal, neboť skutečně a konečně získal štěstí tím, že udělal šťastnými všechny lidi na světě. Mohl dokonce lidi naučit milovat a starat se jeden o druhém, ….ale to je již jiná historie…

 Kresby: M.Gonopolskij

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague