Inicializace menu Inicializace menu...

Trvá nepomíjející snaha lidstva objevit nepřítele duchovního světa. Stoletími lidé hledali cestu, která vede výš. Bylo toto úsilí zbytečné? Nebudeme spěchat se závěry. Před námi jsou dvě paraboly, dvě pozvání na uchvacující cesty. Franz Kafka a Baal Sulam Vás volají za práh nepoznaného.

"Před zákonem"

               

Franz Kafka (1883 - 1924) se narodil v  židovské rodině, žil v Praze, psal v němčině. Za dobu svého krátkého života stihl zanechat neopakovatelný odkaz v samé srdci západní kultury. Kafkův svět se stal ztělesněním pesimistické a hrozivé skutečnosti, ve které bloudí bezmocní hrdinové, marně se snažící bránit se osudu. Kafkovi, možná, nejlépe ze všech se podařilo zobrazit naší bezmocnost v sepjetí mohutných procesů současného světa.

 

V povídce „ Před zákonem „ popisuje Kafka divnou situaci: ,,Před zákonem stojí dveřník. K tomuto dveřníku přijde muž z venkova a prosí, aby ho vpustili do zákona. Avšak dveřník řekne, že ho teď nemůže vpustit. Muž uvažuje a pak se zeptá, zda tedy bude smět vstoupit později. "Možná," řekne dveřník, "teď však ne." Protože brána k zákonu je jako vždy otevřena a dveřník ustoupí stranou, shýbne se ten muž, aby se podíval bránou dovnitř. Když to dveřník zpozoruje, zasměje se a řekne: "Jestliže Tě to tak láká, zkus tam vejít přes můj zákaz. Ale pamatuj si: Já jsem mocný. A jsem jen nejnižší dveřník. Sál za sálem však stojí dveřníci, jeden mocnější než druhý. Už na třetího z nich se ani já nemohu podívat." Takových nesnází se muž z venkova nenadál; zákon má být přece přístupný každému a vždy, myslí si, ale když se teď pozorněji podívá na dveřníka v kožichu, na jeho veliký špičatý nos, na dlouhé, tenké, černé tatarské fousy, rozhodne se, že přece jen raději počká, až dostane povolení vstoupit. Dveřník mu dá stoličku a dovolí, aby si sedl stranou od dveří. Tam sedí dny a léta. Znovu a znovu se pokouší, aby byl vpuštěn, a unavuje dveřníka prosbami. Dveřník ho občas tak trochu vyslýchá, vyptává se ho na domov a mnoho jiného, ale jsou to neúčastné otázky, jaké kladou velcí páni a nakonec mu pokaždé řekne, že ho ještě nemůže vpustit. Muž, který se na cestu zásobil mnoha věcmi, použije všeho, byť to bylo sebecennější, aby dveřníka podplatil. Ten sice všechno přijme, ale říká přitom: "Přijímám to jen proto, abys nemyslel, žes něco zanedbal." Po celá dlouhá léta pozoruje ten muž dveřníka skoro bez ustání. Zapomene na ostatní dveřníky a tento první se mu zdá být jedinou překážkou, pro niž nemůže vstoupit do zákona. Proklíná tu neblahou náhodu, první léta bez ohledu a nahlas, později, když zestárne, si už jen brumlá pro sebe. Zdětinští, a poněvadž za ta léta, co dveřníka zkoumá, poznal i blechy v límci jeho kožichu, doprošuje se i těch blech, aby mu pomohly a dveřníka přemluvily. Posléze mu ochabne zrak a on neví, stmívá-li se kolem něho doopravdy nebo klame-li ho pouze vlastní zrak. Zato však teď rozeznává ve tmě jakousi zář, která se neuhasitelně prodírá dveřmi zákona. Zbývá mu již málo života. Před smrtí se mu v hlavě soustředí všechny zkušenosti celé té doby v jedinou otázku, kterou dveřníkovi dosud nepoložil. Pokyne mu, neboť již nemůže vztyčit  tělo. Dveřník se k němu musí hluboko sklonit, jelikož rozdíl ve velikosti se značně změnil v mužův neprospěch. "Copak chceš teď ještě vědět?" zeptal se dveřník, "jsi nenasytný." "Všichni přece dychtí po zákonu," řekne muž. "Jak to, že za všechna ta léta nikdo kromě mne nepožádal, aby byl vpuštěn?" Dveřník pozná, že muž již skonává, a aby dostihl ještě jeho zmírající sluch, zařve na něho: "Tudy nemohl být nikdo jiný vpuštěn, neboť tento vchod byl určen jen pro Tebe. Teď půjdu a zavřu ho."

Práh nepoznaného

Vejít do vrat zákona – jinými slovy, objevit systém sil, řídící náš život, - je zcela přirozenou snahou. Vždy se snažíme „pokořit přírodu" a postavit ji na službu sobě, ale ve 20. století toto přání zesiluje a zachvacuje celý svět.

Za krátkou dobu jsme stačili vyslat do vesmíru rakety, projít se po Měsíci, vytvořit celosvětové sítě komunikace a vynalézt bezpočet všemožných technických zařízení.

Ovšem toto nám nepomohlo vyznat se ve vlastní přírodě a usmířit se s její umíněnou povahou. Ve svém nitru stále bloudíme v temnotách.

Jakákoliv otázka o smyslu dění v nás vyvolává rozpaky.

Když se díváme na listí, které poletuje kolem nás, slova, naděje, roky a osudy, víme, že vítr fouká, víme, odkud fouká, ale nevíme proč. My si jen přibližně představujeme, co lze očekávat od světa, který nás obklopuje, ale co lze očekávat od lidí a od nás

samotných – to je pro nás neznámá. A výsledek je, že nám život přináší občas překvapení, ale ne vždy příjemná.

Vrátný

Podobně, jako vesničan, trávíme celý život kolem tajemství, ale nejsme rozhodnuti přestoupit jeho práh. A kde vlastně ten práh je? Knihy jsou jedno, ale realita je úplně něco jiného…

Proč nám vrátný nedovoluje vstoupit do duchovního světa?

V „Předmluvě k Učení deseti sfirot“ kabalista Baal Sulam odpovídá na toto podobenství. Na rozdíl od Kafky, nemluví jen o uvedeném problému, ale řeší ji.

„ Je to podobné králi, který si přál svolat všechny své oddané přívržence a přivést je do paláce…Ovšem, postavil…početné stráže u vchodu do paláce a u všech cest, vedoucí k němu. Rozkázal jim, aby lstí uváděli do omylu všechny, kdo se přiblíží k paláci a sváděli je z cesty…

Pochopitelně, všichni obyvatelé země zamířili k paláci krále, ovšem zabloudili díky lsti horlivých strážců. Ale mnozí přemohli strážce a mohli se přiblížit k vchodu do paláce.

Klíč

Ale strážci u vchodu byli nejhorlivější a každého, kdo se přiblížil ke vchodu, s velkou snahou odvlékali a sráželi do okamžiku než se začali vracet odkud  přišli. A znovu přicházeli a odcházeli, opět se upevnili a znovu přicházeli a odcházeli. Tak se to opakovalo

několik dní a roků, než se z této marné snahy vyčerpali“.

Proč vlastně tyto překážky? Král hledá ty, kteří ho skutečně potřebují.

„Jen hrdinové, u kterých míra trpělivosti vydržela, přemohli stráže a když otevřeli vchod , tak ihned spatřili krále Od té doby již, samozřejmě, neměli potyčky se strážci…“

Palác – vůbec není „teplé hnízdečko“, není to pokladnice, která je naplněná zlatem. V kabale královský palác odráží systém přání, ve kterých působí jednotný duchovní zákon – vlastnosti Stvořitele.

Jediná vlastnost Stvořitele – je odevzdání se, nepřítomnost všeho egoizmu, což znamená nepřítomnost jakékoliv myšlenky na sebe, na svůj stav, na svůj vliv a moc, to znamená na vše, z čeho se skládá podstata lidských myšlenek a snažení se.

Když dá člověk ve svém nitru tato vlastnost na první místo, setkává se s Králem a vstupuje do Jeho vlivu – jinými slovy, vstupuje do jediného zákona. Tento zákon vždy řídil náš život, ale teprve nyní se jeho činnost projevuje v pochopení a cítění.

Ovšem nejdříve člověk musí přemoci stráže, kteří zastupující cestu. A kdo jsou tito strážci?

Strážci – to jsou jeho vlastní egoistická přání a pro vítězství nimi musí nutně změnit svoji přírodu. Musí se naučit využít svůj vrozený egoizmus ve prospěch jiných. .

Na této cestě člověk získává to, co nelze získat jinými prostředky – nachází sám sebe na novém stupni, v nové roli. Vypadá to, že nikdy neopustil královský palác – prostě musel vyrůst z iluzí a vnímat skutečnou realitu.

Cesta

Na cestě k paláci člověk zjišťuje, že vše záleží na něm. Když se nachází v moci egoistických přání, vrátní se mu zdají chladnými a hrubými. Pokud je však zaměřen na splnění jediného zákona Stvořitele, tak mu prostě ukáží správný směr a sami otevřou vrata do paláce.

Klikatá cestička, plná výmolů a hrbů nebo dálnice – to si vybíráme sami. Vždyť strážci v člověku jsou o dost více vynalézavější a snaživější, než se může na první pohled zdát. U Kafky vrátný sám nabízí člověku židličku, aby si sednul a odpočinul. Skutečně, proč ne? Někdy jsme nakloněni věřit tomu, že se vrata otevřou samy od sebe a král osobně nás přivítá. A stává se i to, že chceme z plného hrdla zakřičet nebo se pomodlit se slzami v očích – jen, aby se stal zázrak…

Ale popravdě řečeno strážce nelze obejít skokem. Zde je nutný systém: měníme se a každá taková změna nám umožňuje projít přes  dalšího strážce v pořadí – to znamená pozvednout se nad egoistickými přáními, které se probouzí v člověku při chodu v duchovním postupu. Hlavně – neustupovat a nezoufat, tehdy určitě dosáhneme vytouženého cíle.

Co je tam

V tomto shoda dvou podobenství končí. Na rozdíl od beznadějného pesimizmu, kterým prostupuje povídka Kafky,  je alegorie Baal Sulama naplněna jistotou, nenechává nás na prahu, ale vede nás vpřed. Kabalisté nám vyprávějí, že za vraty leží svět, diametrálně protikladný Kafkové realitě, která asi charakterizuje náš současný život. V tom směru nás čeká dokonalost a jednotný zákon – zákon lásky.

Kdyby byl vesničan vyzbrojen kabalistickou metodikou, možná by se stalo vše jinak. Každopádně, naše doba ještě nevypršela…

A. Sofer

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague