Inicializace menu Inicializace menu...

  PhDr. Michael Laitman, MSc

PhDr. Michael Laitman, MSc – světově známý vědec-výzkumník v oblasti klasické kabaly, doktor filozofie, profesor ontologie a teorie poznání, zakladatel a ředitel Mezinárodní akademie kabaly (Bnei Baruch), Výzkumného ústavu kabaly J.Ashlaga (ARI – Ashlag Research Institute) – nezávislých, nekomerčních asociací, věnující se vědecké a osvětové činnosti v oblasti vědy kabaly.

M. Laitman se narodil v r.1946, ve městě Vitebsk (Bělorusko). V r.1970 absolvoval Leningradský Polytechnický institut – fakultu biologické a lékařské kybernetiky. V rámci studia prováděl výzkumnou práci ve Výzkumném ústavu krve, specializoval se na elektromagnetickou regulaci zásoby krví srdce a mozku. Posledních 30 let se věnuje výzkumu vědy kabala. Žije v Izraeli, je ženatý, má tři děti.

V r.1978 vědecké výzkumy přivedly M.Laitmana k studiu starodávné vědy kabala. Jako stávající žák Baruha Ashlaga (1906 – 1991), syna a nástupce největšího kabalisty XX. stol.- Yegudy Ashlaga (Baal Sulama) (1884 – 1954), autora komentáře „Sulam“ (hebrejsky –„Schody“) ke „Knize Zohar“, M. Laitman pokračuje v řetězci předávání kabalistických vědomostí současné generaci.

M. Laitman – autor více než 30 knih o kabale, které jsou v podstatě hlubokými komentáři ke všem původním kabalistickým zdrojům. Ve svých pracích fakticky přehodnotil tradiční pohledy na kabalu, ukázal ji jako vědění, nutné pro celé lidstvo.

Dnes se mnoholetým výzkumům M. Laitmana v oblasti kabalistické vědy dostává celosvětového uznání. Od r.2005 je pán Laitman členem Celosvětové rady moudrosti (World Wisdom Council) – shromáždění předních vědců a společenských činitelů, kteří se věnují řešení globálních problémů dnešní civilizace.

Přednášky M. Laitmana se každodenně přenášejí v živém vysílání na webových stránkách Mezinárodní akademie kabaly: www.kabbalah.info. Známí představitelé mezinárodního intelektuálního společenství vítají jeho úsilí v předávání kabalistických vědomostí vědcům a široké veřejnosti.

Profesor Ervin Lasko (Itálie/Maďarsko) – zakladatel a prezident Budapešťského klubu (Club of Budapest) a Celosvětové rady moudrosti (World Wisdom Council): „V době, kdy se rozhoduje o osudu naší budoucí existence na této planetě, starodávná věda kabala znovu získává význam a aktuálnost. Moudrost, obsažena v klasických spisech, musí být využita k řešení problémů, se kterými se potkáváme, a k uskutečnění otevírajících se nám přiležitostí.Toto poslání se musí stát dostupným pro všechny lidi, jak v Izraeli, tak i na celém světě. Michael Laitman, jako nikdo jiný, je schopen vyřešit tento důležitý úkol a splnit tuto historickou misi.“

Profesor Daniel Mett (USA) – přední specialista v oblasti filozofie kabaly: “Michael Laitman je unikátní a udivující osobnost“ talentovaný vědec, který vytvořil podloženou syntézu vědy a kabaly“.

 

Mezinárodní akademie kabaly

Mezinárodní akademie kabaly a Výzkumný ústav kabaly J.Ashlaga (ARI - Ashlag Ressearch Institute) jsou nekomerčními asociacemi, jejíž základním úkolem je šiření fundamentálních znalostí o systému vesmíru a přírody člověka, potřebných pro pozitivní změnu lidstva a nalezení optimální cesty vývoje civilizace.

Obě tyto organizace se věnují osvětové činnosti a vědeckému výzkumu starodávných a současných systémů vědomostí, které jsou postavěny na  integrovaných základech které mají bezprostření vliv na dění ve světě. Studium těchto zákonů umožní lidstvu najít řešení problémů globální civilizační krize.

Základními nástroji činnosti asociace je seznámení co nejširší veřejnosti s informacemi o struktuře vesmíru, roli člověka v něm, metodologií pozitivních změn a s dalšími systémovými vědomostmi, které mají vliv na stav a vývoj lidstva.

 

Základními druhy činnosti Bnei Baruch a Mezinárodní akademie kabaly jsou:

1. Studium: každodenní vyučovací hodiny, přednášky, semináře (on-line a dálkové studium) – více než 800 000 studentů z celého světa. V Akademii existuje vyvinuta síť poboček a virtuálních středisek ve více než 30 zemích světa.

Webovské stránky Akademie kabaly www.kab.info byly ohodnoceny encyklopedií „Britanika“, jako jedny z největších vzdělávacích internetových zdrojů co se týče návštěvnosti, kvality a rozsahu informačního materiálu. Tento web je přeložen do 24 jazyků světa a navštěvuje je 4,5 milionů návštěvníků měsíčně, kterým nabízí bezplatný a neomezený přístup ke všem uveřejněným materiálům.

Denně se vysílá živý přenos vyučovacích hodin a přednášek s simultánním tlumočením v 6 jazycích (rusky, anglicky, německy, španělsky, francouzsky, turecky), s předváděním výkresů, s možností klást otázky v reálném čase.

Media-archív webu obsahuje v současné době více než 6000 unikátních videozáznamů přednášek, přenesených též do audio v textovém formátu.

2. Vydávání učební a vědecké literatury.

Je vydáno více než 30 knih vědce – kabalisty Michaela Laitmana, přeložených do 10 jazyků a též soubory prací Baal Sulama i Rasha. Obsáhla knihovna vydaných učebnic se obnovuje a doplňuje každoročně. Knihy se znovu vydávají největšími vydavatelstvími Severní a Jižní Ameriky, Evropy, Izraele atd.

3. Výroba filmů a TV programů.

Video společnost ARI films vyrobí stovky hodin vzdělávacích i zábavných video, které se denně vysílají v 6 jazycích v přímém přenosu kabelové a Internet TV (www.kab.tv).

4. Vědecko-společenské programy

Společně s Všesvětovou radou moudrosti (World Wisdom Council). Za období 2005 – 2006 se uskutečnilo 5 mezinárodních akcí s cílem řešení problémů globální krize.

5. Pořádání mezinárodních kongresů studentů Akademie kabaly.

Mezinárodní Akademie kabaly organizuje pravidelné mezinárodní kongresy, shromažďující účastníky ze 40 zemí světa pro výměnu zkušeností a společné seminární práce.

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague