Inicializace menu Inicializace menu...

       

  

Ve Francii takové děti nazývají „teflonovými“,  na Britských ostrovech – „dětmi tisíciletí“, v Rusku jsou „dětmi světla“. Ale nejčastěji je všechny nazývají „ dětmi indigo“.

Jací jsou tyto děti indigo?

Podle slov doktora psychologie Dorina Vercheho (USA) lze děti indigo  snadno rozeznat od vrstevníků. Tyto děti ovládají tvůrčí schopnosti, vysoký intelekt, rozhodný a houževnatý charakter.

Často vidí více racionálnější způsob něco vykonat, ale okolí to vnímá jako porušení pravidel.  Původní metody výchovy na děti indigo nezabírají – vůbec nereagují na přísná výchovná opatření, tresty, výhružky nebo ponižování.

Děti indigo ovládají systém názorů, který nelze změnit vnějším vlivem. Pokusy, alespoň nějak působit na názory tohoto dítěte vedou buď k jeho agresivitě nebo k tomu, že se uzavírá sám do sebe.

Na rozdíl od obyčejných dětí, tyto děti nemají vlastní autority. Děti indigo nehodlají vysvětlovat svoji činnost a opírají se o svobodu výběru. Spoléhají se jen na vlastní intuici a při tomto jsou schopni přijímat správná rozhodnutí.

Kromě tohoto, děti indigo častou pociťují vztah k rostlinám nebo zvířatům, prostě jsou zamilovaní do přírody. Ve vyšším stupni ovládají schopnost k rivalitě a naléhavě touží po bezpodmínečné lásce nejbližších.

Děti indigo vyžadují projev velké pozornosti, hledají skutečné a pevné přátelství. Až se stanou altruistickými, hoří netrpělivostí pomoci světu v nějaké velké věci. Děti indigo vytvářejí dojem nekomunikativních dětí a to tehdy, když se nenacházejí ve společnosti sobě podobné.

Zpravidla se dítě indigo cítí starší než na svoje léta (jako by mu nebylo 13 let, ale už 43). Děti indigo se liší tím, že sami sebe  vysoce hodnotí, jsou velmi sebejistí, nezávislí a hrdí. V dospívajícím věku jsou pod tlakem depresivních stavů.

Děti indigo jsou schopni brutálních činů v případě, že narazí na nepřekonatelnou bariéru, nepochopení a lhostejnost. Oni prostě nesnášejí, když je někdo nutí dělat něco prostě prosto, že „tak je to zapotřebí“ nebo „všichni to dělají“.

„Jiným“ – zvláštní podmínky

V mnoha vyspělých zemích světa  se dětmi indigo zabývají na státní úrovni. A to není zbytečná ztráta času a sil. Je možné, že právě tato „jiná“ generace  v budoucnosti zachrání naší civilizaci od narůstající krize.

Odkud k nám přicházejí děti indigo?

Děti indigo skutečně nejsou stejné, jako my. Před našimi zraky vyrůstají výhonky budoucnosti, pro které je nutné vytvořit úrodnou půdu.

Dříve potomstvo bezpodmínečně šlo po stopách rodičů: syn řemeslníka se stával řemeslníkem, syn rolníka-rolníkem a syn právníka-právníkem. Ovšem, děti indigo, děti nové doby se jen málo podobají svým předkům.

Lidstvo postupuje vpřed a každá následující generace je více a více vyvinutější, s velkými přáními a snahami, velkým egoizmem, než předcházející. A dospělí nevědí jak pomoci této nové generaci, spěchají je označit nálepkou nepodobnosti – děti indigo. Ve skutečnosti však nedokážeme zajistit dětem indigo informace, kterou potřebují pro svůj život.

Jak je vychovávat?

Podstat výchovy dítěte spočívá v tom, abychom jej „vybavili“ vědomostmi a tyto spojit s procesem, který nazýváme životem. Děti indigo vytrvale kladou otázky: co je zdrojem života? Proč se něco děje tak, jak se děje? Kvůli čemu žijeme? A náš úkol je najít odpovědi na tyto otázky.

Důležitým elementem výchovy dětí, včetně dětí indigo, je příklad dospělých. Pouze v tom případě, pokud děti naučíme zákony, podle kterých působí příroda, vysvětlíme, kam nás přivádí a jaký sleduje cíl, můžeme jim tímto dát do ruky praktické instrumenty, které jim umožní zařídit se v realitě, ve které žijeme.

Důležité je, že u malého človíčka (dokonce jestli je to dítě indigo) se vytváří správné, skutečné pojetí reality. Naše děti se liší od nás  tím, že jsou připraveni pochopit náš materiální svět, jako svět důsledků, svět příčin.

Současné dítě vidí a pociťuje celý vesmír jako ucelený obraz. A ovšem i toto se odráží na jeho vztahu nejen ke svému nejbližšímu okolí, ale i k celému světu.

Kabalisté říkají, že pouze když změníme své vnitřní vlastnosti tak, že budou podobné vlastnostem přírody, tak se člověk může nacházet  s přírodou v rovnováze, to znamená v bezpečí a dokonalosti.

I dítě v průběhu procesu svého vývoje musí získat vědomosti o přírodě vesmíru, protože pouze za jejich pomoci může realizovat svoji vnitřní snahu. Vždyť, pokud toto nepřichází, nastupuje vnitřní krize. A jako důsledek – pohrdavý vztah k učiteli, nesmyslná krutost a dokonce konzumace drog. Říkáme : „ Ach,  ty děti indigo!“

Se studiem zákonů přírody je nutné začít od ranného věku, neboť získané vědomosti v dětství, člověka doprovází celý život. Získané znalosti z něj dělají integrovanou součást přírody a proto pro zabezpečení vlastní bezpečnosti se nepotřebuje více učit hmatům karate nebo juda.

A pokud člověk nezískal tyto vědomosti, tak se proti němu vzbouří samotná příroda a ne „zlí nepřátelé“ a osud.  Pokud vychováme dorůstající generaci na těchto principech, dáme ji to nejlepší z toho, co mohou  rodiče dát svým dětem.

Michail Šapiró.

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague