Inicializace menu Inicializace menu...

  

Otázky kladou ženy.  

V jedné kabalistické knize jsem se dočetla, že změnou místa, lze změnit osud. Chtěla bych vědět : je to jen psychologický pocit něčeho nového nebo je v tom nějaký reální význam, o kterém mám vážně uvažovat? 

Vidíme, že v našem světě, místo skutečně určitým způsobem na člověka působí. Pokud pojedeme do Číny a budeme tam žít několik stovek let, budeme se podobat Číňanům. Pojedeme-li do Jižní Ameriky a budeme tam žít několik století, staneme se Jihoameričany . Místo, země, síly, působící v určité části zeměkoule, působí na člověka a mění jej a to, jak vnějšně, tak i vnitřně. 

V naší době se provádí velmi zajímavé výzkumy, jejíž výsledky hovoří o tom, že člověk je dokonce závislý na vodě,  kterou pije. Dnes převážíme vodu z jednoho regiónu do druhého a tímto velmi měníme člověka. Člověka mění i zboží , které přivezené z jiného regiónu, například z Číny nebo z Indie – stává se „univerzálním“, vstřebává do sebe působení všech kultur. Tak měníc místo, měníme osud. 

Ovšem kabalisté pod touto frází mají na mysli úplně něco jiného. Hovoří o tom, že svůj osud měníme, ne přejezdem z místa na místo, ale měníme svoje okolí – tu společnost, se kterou žijeme. Člověk nemá žádný jiný prostředek, který by mu umožnil změnit svoji budoucnost, mimo výběru společnosti.

Vybírajíc si okolí, stáváme se pod jeho vlivem a tímto způsobem měníme i svůj osud, vzhledem k tomu, že jsme plně pod vlivem té společnosti, ve které žijeme. Proto, měníc místo, tj. okolí, měníme i svůj osud – svoji budoucnost.

 Jestli budoucí matka v době jiného stavu přemýšlí o potratu, mají tyto myšlenky ničivé působení na vývoj plodu a ovlivní to budoucnost dítěte? Pokud ano, tak jak se může žena v našem světě takovým myšlenkám vyhnout, ve světě, ve kterém je potrat běžným a všedním jevem?

 Jakákoliv lidská myšlenka působí na svět. Jenom dnes začala věda chápat, že síla myšlenky je nejmohutnější silou ze všech ve světě existujících. Je silnější a ničivější než jaderné, chemické a další druhy zbraní. Naše špatné a egoistické myšlenky ve vztahu k nejbližšímu a k celé přírodě – právě tyto myšlenky vlastně i ničí celou přírodu a život člověka na naší zemi. Kdybychom mohli alespoň trochu napravit svoje myšlenky na více pozitivnější, tak bychom mohli plně změnit svůj život. 

Pochopitelně, že myšlenky matky o budoucím dítěti působí na zárodek a jeho vývoj. Ale příroda se postarala o nápravu negativu a připravila určité obranné systémy i když žijeme v takové společnosti, ve které je přerušení těhotenství běžné. Dokonce, jestli matka myslí na svoje dítě ve zlém, tak tato myšlenka nepřichází od ní samotné, ale je důsledkem působení společnosti, která ji poučuje, že potrat  je přirozená procedura, na které není nic strašného.

Proto se takové myšlenky nevztahuji k ní a nepůsobí negativně a bezprostředně na dítě. Smíchají se všemi zápornými myšlenkami, které existují ve světě a nepřináší takovou škodu plodu, jak se jí zdá. Musíme si pamatovat, že člověk se nehodnotí sám o sobě, ale pouze ve vztahu k společnosti, k té době a  k společnému stavu reality, ve které se právě nachází.

Pokud bychom porovnali lidi, kteří žili před tisíci nebo dvěma tisíci lety se současnými lidmi, tak pochopitelně zjistíme velké rozdíly. Jsme povinni tyto rozdíly brát na vědomí a každého hodnotit pouze ve vztahu k jeho společnosti, vždyť je výsledkem svého okolí. 

Proto to není tak hrozné, není zapotřebí se bát svých špatných myšlenek – musíme se jen snažit myslet na budoucnost a ne na přítomnost a minulost. Je to škoda se zdržovat myšlenkami o běžném, stávajícím okamžiku, tento okamžik se hned změní na další. Tak pojďte myslet na svoji lepší budoucnost. Máme prostředek, který umožní tuto budoucnost  udělat skutečně dobrou. 

Michael Laitman

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague