Inicializace menu Inicializace menu...

Sex nás vzrušuje, jako zdroj maximálního pocitu požitku v našem světě. Ale, jak by to nebylo divné, zklamání v této oblasti jsou nejvíce bolestivá.
Odborníci v oblasti sexuální terapie uvádějí neutěšitelnou statistiku. Kolem poloviny žen a jedné třetiny mužů trpí těžkostmi v sexu. Stres, únava, nedostatek času – vše toto je velkou zátěží současného člověka. Jednotvárnost a rutina mohou ničit jakékoliv sexuální přání.

Proč máme tolik problémů spojených se sexem? Vždyť se zdá, že je to nejpřirozenější touha, kterou nás obdarovala příroda. V čem je příčina tohoto problému?

Co chtějí ženy?

Jí je 35, jemu 40. Žili družně a šťastně, ve stejný den ale nezemřely  a prožili společně spolu jen 12 let. Protože přestali jeden druhého zajímat. Po několika letech po svatbě se stal pro ně sex řídkým jevem. Přičemž potřebnost v sexu byla, ale ne jeden s druhým. Každý z nich si začal hledat partnera „bokovku“. Nevzniklo to hned a ani ne úmyslně. Vždyť byl záměr zlepšit vztahy, zachovat rodinu. Ale výsledně, jak se říká, nepodařilo se. Nepřipomíná Vám tato situace něco?

Realita dnešního života je následující, skoro každé třetí manželství končí rozvodem. Proto není nic divného na tom, že v 35-40 letá žena není vdaná. Růst egoistického přání a příklady okolí přivádějí ženu k rozhodnutí, žít osamoceně. Restaurace, kluby, párty. Snad už není zapotřebí více? To, že takový zvrat nepřináší štěstí, ukázal ve svém populárním filmu „Sex ve městě“ režisér Maicl Ding.

Film ukazuje život současné ženy, která se snaží najít sama sebe bez muže, ale v závěru se cítí osamocena a zklamaná. Z druhé strany vidíme muže, který před obřadem otočí auto a rozhodne se změnit osud. Proč se to děje? Co chce ta žena? A co chybí tomu muži ke štěstí?

Největší přání

Sex – to je nejmohutnější pohybující se síla na světě. A duchovní kořen sexu – to je duchovní síla,  která při svém objevení člověkem, naplňuje partnery, dodává jim duchovní požitek. Tento projev lidské přirozenosti se nachází v samotném základě našeho života. A proto kabala tomuto jevu věnuje velkou pozornost, vždyť sex nám dává život, pohyb, rozmnožuje, vyvíjí nás. Mužské a ženské síly se spojují, přivádějí přírodu k jednotě, spojení, k systému společného vzájemného propojení.

V míře vývoje naší civilizace jsme ztratili pocítění tohoto vzájemného propojení. Vždyť náš svět je „nejnižším“ bodem vesmíru. Nacházejíc se zde, chápeme celou realitu v úzkém rozsahu egoistických přání.  A právě proto se nám náš život zdá častěji uzavřený, prázdný, špatný a krátký.

Odhalíme-li závěs egoizmu, rozšíříme hranice našich pocitů a  začínáme kvalitativně chápat jiná kriteria. Poznáváme nepoznané celkového vesmíru, ležícího pod rovinou materiálního života a smrti.

Právě v těchto nových kriteriích měření je člověk  schopen pocítit chuť skutečného požitku. Toto lze porovnat s elektrickým proudem, který se nějak neprojevuje, pokud nezastrčíme zástrčku do zásuvky. Nebo radiu, které nebude hrát, pokud přijímač nenaladíme na potřebnou vlnu.

Záda k zadům, neuvidíme obličej

Představte si takovou to scénu:  současní Adam a Eva sedí na posteli v třípokojovém bytě, ztraceném v kamenných džunglích velkoměsta, sedí zády k sobě a dívají se na jiné strany, bojí se otočit, aby nemuseli vidět mezi sebou Hada – svůj egoizmus.

Není složité předpovědět, jak se mohou vyvíjet události. Zde je sám sobě každý režisérem. Ale pokud manželé začnou hledat způsob, jak se otočit jeden k druhému a začnou spolupracovat v činnosti na duchovní úrovni, budou mít šanci hada oklamat.

Vstupujíc na další úroveň pochopení reality, začnou vidět přání toho druhého. Díky vzájemné otevřenosti, dosáhnou takového spojení, o kterém se jim ani nezdálo. Vždyť pokud člověk objevuje svoji duši, tak vše ostatní objeví s lehkostí – je to o hodně jednoduší.  A tehdy mohou skutečně dosáhnout plného vzájemného porozumění.

Sexuální vztahy v naší kultuře trpí nezdarem, protože nevíme, jak se máme chovat, aby se naše vztahy obnovovali. Cesta dvou lidí, která je bez obnovování, bez vzájemné pomoci, vede do slepé uličky. Nuda překonává Adama a Evu na cestě do ráje a toto přináší rozvod a hledání nového páru. Vždyť bez vzájemného obohacování nepociťují požitek. Pocítit jej však lze jen při obnovování přání.

Řešení je v hledání svého nového „Vyššího Já“ každého partnera, které se nazývá Stvořitelem. Pouze tehdy, mohou manželé získat vnitřní spojení. Při tomto se cítí jako partneři, kteří doplňují jeden druhého vlastnostmi a přáními, nutnými pro duchovní postup. Tehdy, dokonce po fyziologickém vybití, zůstává nějaký rezervoár, ze kterého On a Ona mohou pokračovat v doplňování jeden druhého.

Ale každý pár musí nutně hledat individuální řešení. Hlavní podmínkou pro vítězství nad egem – oba musí pochopit, v čem je základní princip, který vycházející ze samotné přírody. V tomto jim pomáhá kabala, která má poslání – přivést člověka k nepřetržitému požitku, který se objevuje jen na cestě ke Stvořiteli.

Tal Ašer

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague