Inicializace menu Inicializace menu...

Velká krize na světových finančních trzích překvapila dokonce zkušené finančníky. Oznámení bankrotu investičního gigantu „Lehman Brothers“ a nebezpečí krachu největší pojišťovací společnosti „AIG“ vyvolalo úpadek fondového trhu. Zde nechtěně přemýšlíš: jak se tato krize odrazí na nás?

Je zajímavé, že nehledě na zřetelný vliv peněz na náš život, se doopravdy  málo zamýšlíme nad vlivem peněz na naše chování. Průzkum amerických psychologů Burrougse a Rindfleishe v roce 2002 ukázal, že lidé s vysokým indexem orientace v materiálních hodnotách jsou méně šťastní.

Ovšem, jak by jsme se nechovali k penězům, oni nenechávají nikoho lhostejnými. Jen prostá zmínka o penězích, říká psycholog Vox, ihned vyvolává změnu ve stavu člověka. Máme mnoho příkladů sebevražd na základě ztráty peněz. Například: 18 letý jihokorejský chlapec spáchal sebevraždu, když dostal účet 4000 USD za volání mobilem.

Peníze – ekvivalent úsilí a potěšení

Dle míry svého vývoje  lidstvo začalo využívat peníze jako nějaký ekvivalent úsilí a potěšení. Vždyť každý člověk má svojí stupnici hodnot. Pro jednoho je potěšením – poslechnout si koncert, pro druhého – cestovat, pro třetího – dobře se najíst. Proto se peníze pro nás staly důležité jako společný jmenovatel. A nyní, když je využíváme, prostě vyměňujeme jedno potěšení za jiné – za to, ve kterém nacházíme větší požitek.

Ovšem, nelitujeme utratit měsíční výdělek na to, abychom si zajeli podívat se na týden na hezká místa, pokochat se přírodou. Pokud to někdo miluje, tak si to  potěšení občas dopřeje. Druhý člověk, který si vydělá peníze, si koupí nové auto a třetí upřednostňuje uvolnit se v restauraci s přáteli.

To se zdá jen mně, že soused vyhazuje do vzduchu v restauraci měsíční výdělek. On je nevyhazuje! Je to pro něj potěšení: s jedné strany, dokázat sám sobě, že si jej váží a s druhé strany, on skutečně miluje se takto pobavit s přáteli. Pro něj to důležitější, než peníze, které by mohl utratit za divadlo nebo za kino. Tak si člověk stále vybírá  to nejlepší potěšení.

Společný jmenovatel

Zdá se, že pokud by se zrušili peníze, tak by se společnost jednoduše rozpadla. Bez nich si není možné představit svoje socium. Ale jsou natolik důležité, jak jsme zvyklí myslet? Možná jsme si vážnost peněz jen, jednoduše vsugerovali od společnosti?

Přibližně před 200 lety se lidstvo přestalo smiřovat s mocí zlatého telete, začaly revoluce, hledání rovnoprávnosti a emancipace. Lidstvo chtělo najít nový ekvivalent, který by pomohl řešit problém zotročování a nerovnosti.

Vždyť každý se, v rámci svých přírodních schopností, snažil manipulovat s jinými. A pokud byl přírodou jeden obdařen energii a bystrým rozumem – tak tento za kratší dobu vydělal více a výsledně se stal majitelem podniku. A pomalejší musel u něj pracovat, prodávat svůj čas a práci.

Jak to známe z dějin, všechny snahy cokoliv změnit skončily žalostně. A my stále, do dnešní doby, hledáme rovnoprávnost – tu skutečnou, která zabezpečí objevení a využití všech vnitřních možností člověka.

Zákon integrální vzájemné součinnosti

Všechny části přírody pracují na společný organizmus. A pouze člověk využívá svůj vývoj k vlastní škodě. Ale princip integrované vzájemné součinnosti, který pracuje v přírodě, lze vyvíjet i ve společnosti.

Pokud společnost najde jiný ekvivalent, to zlaté tele ztratí svoji roli v našem životě. Přestaneme závistivě hledět na ty, kteří mají více peněz. A kabala říká, že se již dnes můžeme pozvednout na úplně jinou úroveň existence,  kde člověk získává nepřerušované potěšení, milionkrát větší, než z peněz.

Doopravdy můžeme mýt svůj život bohatý. Ale pouze při dodržení jedné podmínky – chceme být takovými, jako vyšší, integrovaná sila přírody, jednat v souladu s jejími zákony.

Tal Ašer

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague