Inicializace menu Inicializace menu...

V dnešní době slovo se „fašismus“  stále častěji využívá ne v souvislosti historických faktů, ale ve smyslu možné reality. Proč však jev, který je odrazem zla, znovu, jako před 80 lety, získává přívržence a pokračovatele?

Fašismus je forma kolektivního egoizmu. Klasik současné kabaly Baal Sulam  píše, že se fašismus, po kapitalismu, může stát následnou formou společenského zřízení.

Egoizmus se snaží k vymezenosti: vše, co jej nutí ke kolektivnosti, tím spíše, k závislosti na jiných, mu působí  utrpení. To, v první řadě, vytváří ve světě pocit podezření a vzájemného strachu. A v konečném výsledku začne ve vyvinutém egoizmu pracovat program na zničení sobě podobných. Abychom nedopustili vzájemného zničení, jsou lidé  nuceni se spojit tváří v tvář vnějšnému nebezpečí a vnitřního nepohodlí.

Čím je větší úroveň vývoje státu a lidu, tím více vzniká předpoklad pro vnik fašismu. Ve své době předstihlo Německo a Itálie ostatní státy ve vývoji a staly se prvními zeměmi, ve kterých fašismus přijal formu státního zřízení. Ale ve skutečnosti není ve fašismu nic německého a italského. Dnes pravděpodobnost ustanovení fašistického zřízení existuje ve většině zemí.

Moc nevědomé většiny

Všeobecné šíření fašistických nálad se nesetkává na své cestě s rozhodným odporem vzhledem k tomu, že odpůrci fašismu nemají přesvědčivou kontra – ideologii. Tradiční hodnoty „současné společnosti“ demokracie a spotřebitelský individualismus – dokazují svojí bezmocnost před nebezpečím terorizmu, narkomanie a ostatními globálními problémy, které se vymykají kontrole.

Humanistické ideje jsou znehodnocovány a jejich nositelé ztrácí ve společnosti svoji váhu. Průběžně se během doby demokracie stává mocí nezdvořilé většiny, což vyvolává odpor u lidí, dokonce i těch, kteří mají nejliberálnější přesvědčení.

Alternativa – duchovní jednota

Hrajíc na hluboké cítění lidí se fašizmus  „zbavuje“ egoistických zvláštností a dává člověku s něčím nesrovnatelný pocit jednoty. V tomto se skrývá příčina „psychózy“, když se desítky tisíc lidí  „uvolňuje“ v extázi davu. Problémem fašismu je, že potřebuje mít vnějšího nepřítele a snaha k dosažení jednoty pochází z nenávisti. Proto dříve nebo později fašismus přivede k válkám a strádáním, jejíž hrůzu si lze těžko vybavit ve světě, který vlastní jaderné zbraně.

Řešení problému stojí na výzkumu základů tohoto jevu s využitím síly jednoty k blahobytu. Rozumnou alternativou fašismu je společnost, kterou nabízí kabala. Kabalisté vidí svět jako jednotný duchovní systém, ve kterém každý ze sedmi miliard lidí hraje svoji důležitou a unikátní roli.

Boris Kanzberg

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague