Inicializace menu Inicializace menu...


Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku:
- Je vše, co existuje, stvořené Bohem?

Jeden ze studentů směle odpověděl:
- Ano, je to stvořené Bohem.

- Bůh stvořil všechno? – zeptal se professor

- Ano, pane! – odpověděl student.

Profesor se tedy zeptal:
- Pokud Bůh stvořil všechno, to znamená, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu,  naše činnost určuje nás samotné, Bůh je zlo.

Uslyšev takovouto odpověď, student ztichnul. Profesor byl sám se sebou spokojen. On se ještě jednou pochválil před studenty, dokazujíc, že víra v Boha – je mýtus.
A najednou zvedl ruku další student.
      -    Pane profesore, můžu Vám položit otázku?
      -    Ovšem, - odpověděl profesor.
Student se postavil a zeptal se:
      -    Pane profesore, chlad existuje?
      -    Co je to za otázka? Ovšem, že existuje. Tobě nikdy nebylo chladno?
Studenti se zasmáli otázce mladíka. Mladík pravil:
     -    Ve skutečnosti, pane, chlad neexistuje. V souladu se zákony fyziky, to si myslíme, že  chlad je ve skutečnosti nepřítomnost tepla.

Člověka nebo předmět lze prostudovat na předmět toho, má-li energii nebo ne, vyzařuje-li ji či nikoliv. I absolutní nula (-273 C) je úplná nepřítomnost tepla. Při této teplotě se veškerý materiál  stává inertním a nezpůsobilým reagovat.
Tímto způsobem chlad neexistuje. My jsme si toto slovo vytvořili, abychom popsali, co cítíme v nepřítomnosti tepla.

Student  pokračoval:
- Profesore,  existuje tma?

Profesor odpověděl:
- Ovšem, že existuje.

Opět, pane, nemáte pravdu. Tma též neexistuje. Ve skutečnosti je tma  díky nepřítomnosti světla. Můžeme zkoumat světlo, ale ne tmu. Využijeme-li poučku Newtona, můžeme rozložit bílé světlo na početné barvy a zkoumat délku každé barvy. Ovšem Vy nemůžete měřit tmu.


Obyčejný světelný paprsek vtrhává do světa tmy a osvěcuje ji. Jak určíte, nakolik tmavým je to či jiné prostranství? Měříte v něm nacházející se  množství světla, je to tak? To znamená,  že tma – je pouze pojem, který člověk využívá pro popis toho, co se děje v nepřítomnosti světla.


Následně se  mladík  znovu zeptal profesora:
- Pane, existuje zlo?

Tentokrát profesor již nejistě odpověděl:
- Ovšem, jak jsem již řekl. Vidíme jej každý den. Brutalita ve vztazích mezi lidmi, velký počet trestních činů, násilí v celém světě – všechno toto, není nic jiného než projev zla.

Na to student odpověděl:
- Zlo neexistuje, pane, nebo v krajní míře, neexistuje pro něj samotné. Zlo – to je prostě nepřítomnost Boha. Podobně tmě a chladu, toto slovo bylo vytvořené člověkem, aby popsalo nepřítomnost Boha. Bůh nevytvářel zlo. Zlo – to není víra ani to není láska, které existují jako světlo a teplo. Zlo  je výsledek nepřítomnosti v srdci člověka “ Božské lásky”. Je to podobné tomu,  jako když chlad přichází tehdy, když není teplo, nebo  tma, když není světlo.

Profesor si sednul.

Tento mladý student se jmenoval Albert Einstein.

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague