Inicializace menu Inicializace menu...

Harmonie přírody.

Pozorujíc svět, který nás obklopuje, si můžeme myslet, že máme co dočinění s početními chaotickými a odporujícími silami přírody: voda a vítr boří hory, pšeničná pole zarůstají plevelem, lev jí jehně. Takto přemýšleli staří Řekové, kteří umístili na Olympu množství bohů, z nichž každý odpovídal za určený aspekt těchto sil.

Více rozšířenější a hlubší pohled na věc nám umožňuje vidět, že v přírodě je vše vzájemně propojeno. Svět, který nás obklopuje, představuje  soubor vzájemně závislých, samotně ladících systémů. Neživá příroda, rostliny, zvířata a dokonce i člověk, jako biologický organizmus, je nakloněn nacházet ten bod rovnováhy, který je zvykem ve vědě nazývat homeostáza.

Procesy adaptace a podpory dynamické rovnováhy, pracují stále, ale jsou zvláště viditelná při zásahu člověka. Mnozí si pamatují ekologické katastrofy, při kterých byli ve své době zničeni komáři v Rusku anebo vrabčáci v Číně. Komáři – maličký, jak by se původně zdálo, škodící element přírody, ale bez nich by zahynuli ryby a žáby, které se živili jejich larvami, zbahnili by se řeky a jezera, začala by se měnit půda a hynout les. Příkladů rovnováhy a samotné adaptace přírodních systémů je velký počet, ale co je tím základem, který spojuje přírodu a podporuje její harmonickou rovnováhu?

Člověk! Nehledej jiného viníka zla. Tím viníkem – jsi Ty sám.
Jean Jeak Russo
 
Altruizmus – zákon džunglí

V poslední době se mnohé přírodní vědy  častěji setkávají se zajímavým jevem, když jednotlivý jedinci, členové společenství, střeží zájmy „mateřského“ systému. Toto obětavé chování se pozoruje v systémech různých úrovní – od buněk v organizmu až do vyšších primátů. Oddanost mravenců ke svému mraveništi a včel ke svému úlu se již dávno stala přirozeným vzorem v příkladech. Altruistické chování zvířat v rodině, stádě a stájí se zkoumá speciální vědou etologii – vědou o mravech a zvyklostech zvířat.

Chování jedince, které je nasměrováno na blaho svého společenství a svého nejbližšího, vědci nazývají altruizmem. Při tom se komentuje, že to není vůbec to, co jsme zvyklí pod tímto pojmem chápat. Altruizmus je v přírodě instinktivní a je nezvratným zákonem organizace přírodních systémů. Ani buňka, pracující na blahu organizmu, ani pavián, který zahyne při bránění svého stáda před dravcem, nejsou podrobeny bolestivým úvahám a nejsou znepokojeni problémem rozhodnutí. Rozhodnutí mezi zájmy společenství a vlastními zájmy probíhá automaticky.


Jediným elementem přírody, který zjevně vypadává z této řady, nepodřizovat se automatickému zákonu altruizmu, je člověk. A v přírodě i ve svém vnitrodruhovém společenství se člověk chová, jako slon v porcelánu. Nejenže narušuje přirozeně existující přírodní balanc , ale vytvořil si kolem sebe společnost, krizi, která se jen na základě společnému přiznání, prohlubuje a ztěžuje. A při tomto se ještě člověk vyhlašuje jako hvězda tvoření. Copak to tak není?

Svět a člověk

To, že je svět stvořen kvůli člověku, je to  jen dekorace inscenace pro jednoho hlavního hrdinu, to bylo již napsáno v „Knize Zohar“. Věda se setkává s množstvím faktů, které svědčí o spravedlnosti toho, tzv. „antropologického principu“. Kabalisté však hovoří na rovinu, že svět je zapotřebí pouze proto, aby pomohl člověku vrátit se ke svému původnímu, obnovit původní spojení s přírodou, s nejbližšími a výsledně se stát součástí všesvětové harmonie. Dnešní člověk z této harmonie vypadává, jako by si nepřál podřídit se základnímu zákonu přírody – zákonu altruizmu.


Pokud jsme hovořili o principu existence přírody, jako o odevzdání nejbližšímu, podřízenosti zájmům společenství a altruizmu, to principem existence člověka je očividně deklamovaný egoizmus. Po pojmem egoizmus nerozumíme vztah člověka jeden k druhému, ale aktivní nechuť člověka  se spojit s ostatními lidmi do jednotného celku. Právě toto se nazývá egoizmem. A naopak, altruizmus znamená, že člověk ze svého nitra, ze svého srdce, dle vlastního přání jedná tak, aby pociťoval ostatní, jako součást samotného sebe. Právě toto od nás požaduje příroda.

Člověk žije skutečným životem, pokud cizí štěstí je jeho štěstím.
J. W. Goethe

Příroda nesnáší disharmonii a proto nelítostně trestá lidi za nepodřízenost svým zákonům. Odtud i pochází krize společnosti, kultury, morálky. Vzhledem k tomu, že v přírodě je vše vzájemně spojeno a člověk je součástí celkového systému, musíme zde hledat i příčinu účastníků přírodních kataklyzma a přicházející ekologické katastrofy. Jak to napsal akademik V.I. Vernadskij : „Nelze beztrestně jít proti principu jednoty všech lidí, jako proti zákonu přírody“.

A dále, ve stejné práci, „Několik slov o biosféře“, akademik V.I. Vernadskij pokračuje: „Lidstvo, jako celek, se stává mohutnou  geologickou silou. A před nim, před jeho myšlenkou a dílem, stojí otázka o přestavbě biosféry v zájmech volného myslícího lidstva, jako jednotného celku“.


Na prahu nápravy

Celosvětový proces přestavby, o kterém píše Vernadskij, nazývají kabalisté nápravou – nápravou egoistickým přístupem, založeném na principu „vše kvůli sobě“ na altruistický- takový přístup, se kterým se potkáváme v obklopující přírodě, existující podle principu „vše kvůli bližnímu“.

Na rozdíl od neživé, rostlinné a dokonce i živočišné části světa, člověk ovládá vědomím a možností výběru. Právě vědomý výběr změnit sebe, podřídit si svoji přírodu základnímu zákonu altruizmu - to je právě to, co od nás trvale žádá logika vývoje vesmíru. Nacházíme se na takové etapě vývoje tvoření, kdy další prodlení budou vyvolávat nová utrpení a kataklyzma na nejrůznějších úrovních. A naopak, pokud si uvědomíme spravedlivost a nutnost cesty, kterou nám nabízí věda kabala, budeme se chtít napravit a stát se součástí všesvětové harmonie, v budoucnu nás čeká věčnost, dokonalost, dobro a láska.

M.Palatnik

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague