Inicializace menu Inicializace menu...

Začneme od konce. Velmi těžká krize, která se dnes projevuje v Západním světě,  není krize ekonomiky, fotografie zachycující brokery, kteří se chytají za hlavu, rozsáhlé kolísání indexu burz a patetické reportáže o přijatých opatřeních, ty ale mohou být zavádějící. Toto je jen symptom problému, jejíž příčina je úplně v něčem jiném – ve zkažených vzájemných vztazích mezi námi.
Současná krize začala, když se “žraloci” z Wall- streetu se rozhodli „urvat veškeré peníze“ a dosáhnout maximálního zisku z kapitálu za pomocí zamotaných finančních mechanizmů,  který je spojený se zvláštním rizikem pro americký trh s nemovitostmi. No a co, když to vycházelo na účet jiných? No a co, když je občas nazývali „ prasaty“? Důležité bylo, aby v kapsách měli, za krátkou dobu, co největší tržbu.
Ale přece jenom jim od jejich chamtivých záměrů unikl podstatný detail – hráli si nejen s cizími penězi, ale i se zákony, které určují stabilitu a pevnost všech složitých systémů.
Podle tvrzení profesora Blobela, laureáta Nobelové ceny v oblasti buněčných výzkumů, je jakýkoliv přirozený systém životaschopný jen tehdy, když každý element, každá buňka, na sebe bere jen to nejnutnější a ostatní síly odevzdává pro blaho celku.
A my? „Egoisty jsme se narodili a egoisty i zemřeme (ale, v krajní míře, boháči)“, - tak se rozhodli majitelé kapitálu, analytici, reitingové společnosti a dokonce pojišťovací firmy se staly dobrým promazaným mechanizmem, jehož jediným cílem bylo z peněz dělat další peníze. O ziscích jsme již hovořili. Ale o ziscích navíc?
Hra na jevišti světové ekonomiky se postupně přeměnila v „ruskou ruletu“,  jen s tím, že hlaveň byla přistavena ke spánku každého z nás.
Chtivá nenasytnost nutila hráče zařizovat si  těsnější spojení a roztáčet ozubená kolečka globalizace. Výsledně se dostali do pasti, kterou si sami nastražili. Přejíc si, za každou cenu si užívat na cizí účet, se finančníci všech druhů octli v uzavřeném kruhu, ve světě, kde vcelku vše záleží na jiných.
Egoizmus rostl jako houby po dešti a finanční system si více a více otevřeněji  stavěl proti sobě zákon, který reguluje vzájemné vztahy částí přírody. Podobně jako rakovinová buňka v živém těle, přešel tržní sektor jen na péči o sebe a „podrazil“ všechny, ale v první řadě nanesl úder sám sobě. Dnes  neprobíhá před našima očima nic jiného ,než agonie současné ekonomiky, která se právem stává symbolem té úhony, která je uložena v jejich základech – egoistických vztahů mezi lidmi.
Co můžeme dělat?
Abychom se dostali z krize, musíme změnit samotnou ekonomickou koncepci, v rámci které jsme žili dosud. Například, je nutné přehodnotit pojmy jako jsou e„zisk“ a „úbytek“. Místo toho, abychom přezkoumávali svoje úzké zájmy, musí investoři pochopit, že všeobecný blahobyt  je, pro ně tím nejvýhodnějším ekonomickým modelem. Jinými slovy, výhodnost dohody musí vést ke společnému užitku. Právě toto kriterium se stane určujícím jak pro firmy, tak i pro fyzické osoby. Jinak řečeno, egoistický přístup na té či oné etapě nás znovu přivede ke krachu – podobnému tomu, který pozorujeme nyní, když karetní domeček světových financí se nervově houpe a hrozí, že se rozsype a pohřbí pod sebou naděje na budoucí zisk.
Aby se proces uzdravení  uplatnil a přijal reálné rysy,  musí se do toho zapojit   hromadné sdělovací prostředky  a začít kampaň za novou škálu hodnot – kampaň, ve které bude především dominovat péče o ostatní a odsuzovat honbu za úzkými osobními cíly. Vidíc možnost podmanit si všeobecnou váženost a uznání,  začnou majitelé kapitálu postupně měnit svoje metody. V míře stanovení přirozené rovnováhy si budou  finančníci, akcionáři a společnost jako celek, osvojovat nové přístupy, které garantují stabilitu a rozkvět.
„ Všichni jsme na jediné lodi a potřebujeme jednotné rozhodnutí“ ,nedávno napsal profesor Paul Krugman, nositel Nobelové ceny za ekonomiku za tento rok. A skutečně, za poslední století se lidstvo nestalo jen obyčejnou malou globální vesnicí, ale jednotným organizmem, jehož život a blahobyt závisí od toho,  nakolik všechny jeho části pronikly společnými zájmy a přinášejí užitek celému systému. Čím rychleji to pochopíme a vyzbrojíme se tímto faktem,  tím rychleji pocítíme změnu k lepšímu.

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague