Inicializace menu Inicializace menu...


Finanční kolaps je neodvratný. Ve společnosti, zaměřené na vlastní prospěch, někdo vždy získá a někdo vždy ztratí. A protože se ti, jenž získají, stávají zároveň mocnějšími, je pro ně snadnější v tom pokračovat: víc peněz a větší moc, na úkor druhých. Tento trend existuje ve všech společnestech na zemi, a proto je většina bohatství a moci vždy koncentrována v rukou menšiny.

Bylo by pochopitelné předpokládat, že tato sociální deformace je výsledkem zkorumpovaných lidí, zkorumpovaného režimu nebo zkorumpované sociální struktury. Ale faktem zůstává, že ať už jde o jakýkoliv režim, sociální strukturu či kdokoliv je u moci, všechny tyto se drží základního vzorce, bohatá a mocná menšina kontroluje zbytek ( většinu/majority ).

To přináší otázku: „Můžeme vytvořit vhodnou a spravedlivou sociální strukturu, která není založena na touze po zisku?“ Odpověď zní „Ne“. Touha získávat je vrozena lidské povaze a je základní ( underlying ) motivací za vším co děláme.

Vskutku, touha po zisku je v postatě otázkou: „Co z toho budu mít já?“ Bez ( vidiny ) zisku bychom nebyli schopni pohnout prstem ( myšleno doslova ), natož pak vytvořit vhodnou sociální strukturu.

Touha po zisku a obzvláště touha po nadřazenosti je nám tak vrozena, až by se mohlo zdát, že je to božské spiknutí, vestavěná struktura navrhnutá tak, že ji nemůžeme porazit kvůli samé naší přirozenosti.

Pokud se podíváte na psaní současných kabalistů, jako je Baal Sulam a další, zjistíte, že si uvědomovali tento hlavolam a poukazovali na vrozenou vadu v lidské povaze po staletí. Jako by tomu nebylo dost, Baal Sulam prohlásil, že pokud nenajdeme motiv pro naše jednání, skončíme v úplném chaosu. Výsledná politická vřava vyproduje fašistické režimy a následující kolize mezi zeměmi vyústí v třetí a pak dokonce čtvrtou nukleární válku. Zatímco se tyto předpovědi zdály přehnané, když byly prvně napsány asi před 60. lety, dnes vypadají až příliš pravděpodobné na to, abychom si je mohli dovolit podceňovat.

Krize, podle Kabaly, není zhroucení peněžního systému. Krizí jsou příznaky naší vrozené sebestředné povahy. A tedy řešení všech krizí, včetně současné, je změna naší podstaty ze zaměření na zisk na zaměření na sdílení ( changing our nature from a profit-oriented nature to a sharing-oriented one ) .

Když se na to podíváme zblízka, neexistuje jediný problém, který by nebyl výsledkem ( naší ) sebestředné postaty. Každý čin, který vykonáme, musí mít za cíl vytvořit nějaké dobro ( zřejmě pro nás ) . To je přírozená ( přírodní / natural ) vlastnost. Ale pokud se nám podaří změní naše zaměření z usilování o prospěch nás samotných na usilování o porspěch kolektivu, pak nejen že vytvoříme ( inherently collaborative ) spolupracující společnost, ale blahobytí každého jedince bude zaručeno kolektivem samotným. Jinými slovy, nebudeme se muset ohánět sami za sebe, celá společnost to bude dělat za nás, a my, na oplátku, pro celou společnost.

V takové společnosti, všechny usměrňující mechanismy, ozbrojené síly, policie ( law enforcement ) a výběr daní budou nadbytečné. Zločin nebude existovat, protože nikdo nebude chtít nikomu ublížit. Právě naopak, lidé budou chtít jen sdílet a dávat. Přirozeně, obrovské množství prostředků a lidí se uvolní, aby se mohli zabývat sociálně prospěšnými aktivitami ( socially contributing enterprises ). Během pár let bude svět tak hluboce odlišný, že se budeme dívat zpět na dny vykořisťování ( exploitation ) s údivem, jak slepí jsme mohli být.

Ale abychom změnili lidskou podstatu z vrozeně egoistické na vrozeně sjednocenou ( integral ), potřebujeme metodu, která se k nám nevztahuje, abychom nebyli poddružní našemu nynějšímu způsobu jednání ( so as to not be subsidiary to our current selfish modus operandi ). Tehdy nám moudrost Kabaly přichází na pomoc. Kabala je věda, která používá již existující vnitřní strukturu v povaze jednotlivců a v lidské společnosti jako takové.

V celé přírodě, lidé jsou jediná sebestředná stvoření. Atomy, molekuly, buňky a orgány, všechny pracují ve větších systémech než jsou ony samy. Tak dělají i rostliny a zvířata. Vše v přírodě přesně zapadá do svého místa v systému. Kromě člověka.

Můžete se zeptat, „Proč jsme tedy byli vytvořeni v kontrastu se systémem?“ Odpověd zní, „Není jiná cesta, jak systém poznam, dokud jste v něm.“ Cíl našich životů není vládnout ostatním, cíl je porozumět a stát se vědomě součástí celé přírody ( it is to understand and become consciously integrated in the inclusive nature ). Moudrost Kabaly je moudrostí sjednocení. Její techniky nám postupně umožní pochopit naše místo ve světě ( universe ), a krok za krokem nás uvádí k sjednocení s ním.

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague