Inicializace menu Inicializace menu...

Gordon Brown, ve své řeči na konferenci Labour Party, vystižně popsal nynější stav světa jako: “ kolaps bank, rozdrceni ( crunch - krach? ) kreditu, ztrojnásobení cen ropy, pokrok technologie a vzestup Ázie – nikdo nemůže být na pochybách, že jsme v novém světě, a že nastal globální věk. A globální věk vyžaduje nový ( globální ) bussiness model, který by mu vyhovoval. Stručně řečeno, tady je model globálního businessu: Pokud ty a já chceme dělat obchod, musíme brát v úvahu zájem jakékoliv jiné strany, která jím bude ovlivněna – ať už jde o nerosty, zvířata nebo lidi.

Pan Brown měl pravdu, když řekl: „ od industriální revoluce jsme se nesetkali s ničím tak velkým.“ Ve skutečnosti změna, kterou nyní prožíváme, zastíní i industriální revoluci. Projevuje se jako finanční krach ( meltdown ), ale doopravdy je to změna ( lidského )  vědomí.

Donedávna, pokud spolu dva jedinci či dvě společnosti chtěly obchodovat, nebo se jen vlastně dvě strany setkaly – v sociálních nebo profesionálních okolnostech – vždy braly v úvahu jen vlastní prospěch. Pokud se to, co mi druhá strana nabídla, vyplatilo, vzal jsem to. V tom případě jsem ani nepomyslel na zájem oné druhé strany. Bral jsem za samozřejmost, že druhá strana shledala dohodu výnosnou, jinak by ji odmítla.

Ale v globálním věku toto nemůže fungovat. Tady je příklad, co se stane, pokud se nacházíte v globálním prostředí, ale nemyslíte na druhé: napsáno Charlesem Duhiggem a Cartrem Dougherty pro New York Times, 1. listopadu, 2008. Ve své eseji ukázali, jak: „Snaha učitelů z Wisconsinu zvýšit své platy ( pensions ) , spojená s přáním úředníku, starajících se o dráhy v New Yorku, o zlepšení jejich finančních prostředků ( cash flow ), donutila německé úředníky zasáhnout s multibilionovou výpomocí ( multibillion-dollar bailout ), aby zabránili řetězové reakci, která by mohla zablokovat ekonomický systém Německa.“ Událost sama byla ve skutečnosti samozřejmě mnohem složitější, nicméně ukazuje pointu dostatečně. Jednoduše podáno, už si nadále nemůžeme dovolit, myslet jen na sebe. Pokud tak budeme nadále činit, pád je jistý, a Obama by to měl vzít v potaz, až bude budovat své finanční strategie. 

Můžeme o tom přemýšlet takto: Pokud jsi jednobuněčné stvoření, nemusíš přemýšlet o nikom a o ničem. Můžeš se zaměřit na uspokojování svých vlastních potřeb. Ale pokud jsi buňkou v mnohobuněčném organismu, nemůžeš prostě přemýšlet jen o sobě. Tvůj hostitelský organismus tě zaopatřuje tím, co potřebuješ pro svůj život – kyslíkem a výživou – a ty vykonáváš funkci, jež ti byla určena. Pokud tak nečiníš, okamžitě budeš považován za cizí organismus a phagocyty ( phagocytes )  tě zničí bez zaváhání. 

Vymezení naší éry jako „globální věk“ je stejné jako bychom řekli: „jsme jeden organismus“ se vším, co to zahrnuje. Tak ti, co se neřídí zákony globální éry budou potrestáni. Ne Haagem, ale neschopností dosáhnout toho, o co usilují, a pociťujíce následky tohoto neúspěchu.  Například se podívejte na Lehmanovy bratry ( Lehman Brothers ), AIG, Iceland, ruský rubl a některé úředníky New Yorských tratí ( subways ). Ačkoliv PM Brown není první, kdo zaznamenal počátek globální éry, je důležité, aby to politici a jiné vlivné osobnosti učinily otevřeně. To urychlí potřebnou změnu v našem myšlení a s novým presidentem, U.S. jsou v jedinečné pozici, aby úspěšně vedly proces.


G20 dělají správnou věc, když se sbližují, aby zastavily krizi společně, ale neuspějí, pokud to neuvidí jako počátek nového business modelu, či rovnou nového modelu myšlení. Protože nakonec, není to náš finanční systém, který není zdráv, je to lidstvo samo. Zájem jen o sobe a tendence ponižovat ostatní, místo podporování jich a umožnění každému vlastní růst je nemoc, která nám je všem společná.
Tak ohled na obecný zájem – místo vlastního zájmu – musí být cílem našeho úsilí, je to doslova naše záchrané lano. Vývoj globálního vědomí není nějaký líbivý New Age výraz, obhajující klanění se stromům. Znamená to, že já, ty, on a ona si musíme být všichni dohromady vědomi blahobytu každého z nás, každého člověka a každé věci, zatímco děláme business a nejen to, zatímco žijeme naše běžné životy. Ať se jedná o uklízení, nakupování nebo jen když si dáváme kafe s přátely.


Jinými slovy, globální model není jen jiná cesta, jak manupulovat pěněžní prostředky, abychom z nich vyždímali více, je to způsob myšlení. Nový pohled je jediná cesta, jak v globální éře získat nějaké pozitivní výsledky. Není třeba měnit nic jiného, jen změnit naše zaměření z individuálního na kolektivní. Není to vinou baissovních prodejců ( short sellers ) , že Lehman Brothers zkrachoval, a nejsou to deriváty ( derivatives ), kvůli kterým padlo AIG, vinu nese neukojitelná chtivost brát na úkor ostatních. Pokud změníme tuto nenasytnou chtivost na touhu pozvedávat ostatní, a pokud tak učiníme společně, naše budoucnost je zaručeným úspěchem.

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague