Inicializace menu Inicializace menu...

Není to o Obamovi. Není to o McCainovi..Není to ani o Sarah Palin. Žádný z kandidátů nebude dělat svou práci pořádně, pokud jim neukážeme, kde je chceme mít. Ano, není to na zvolených, ale na voličích.

Presidenti jsou dobří jen na jednu věc, být voleni. Ale aby vládli, mají pomocníky. My - každý člověk, který se zajímá o tuto zemi a o své děti – musíme zajistit, že tito pomocníci budou vědět, co poradit dalšímu presidentu Spojených Států Amerických.

Ústřední bod dalšího presidentského termínu by mělo být vzdělání. Vzděláním nemyslím jen znalost hlavního města Montany, co je Continental Divide, nebo kdo zaútočil na Pearl Harbor. Vzdělání, o kterém mluvím, má co dočinění s mnohem jemnějším druhem vědění, s tím, který pochází z duše: znalost smyslu ( purpose ) naší existence.

Nechte mě to vysvětlit. Během minulého století jsme byli svědky procesu zvýšené globalizace a nezávislosti mezi zeměmi. Současná finanční krize odhalila pozoruhodný fakt: Dnes nemůžeme vyřešit žádnou krizi, aniž bychom semkli svoje řady dohromady jako sjednocené lidstvo. Amerika je prostě příliš závislá na dovozu, Čína, rusko a země OPEC jsou zase kompletně závislé na dovozu z U.S. a Evropy.

Tato provázanost se nám nemusí líbit, ale to jen proto, protože přirozeně ( inherently )  tíhneme k hledání vlastního prospěchu – na osobním, sociálním a mezinárodním stupni. Rozdíl mezi touto a dřívějšími krizemi je v tom, že tato nám polopatě říká: „Dnes je to buď každý nebo nikdo.“

Proč? Protože tak funguje svět. Vše ve světě, živé či neživé, se řídí zákonem reciprocity ( vzájemnosti, oboustrannosti ), a díky němuž tak každá část jedná jen ve prospěch svého hostitelského prostředí, ať už je to lidské prostředí nebo ekosystém, v němž žije. Systém na oplátku zaručuje prospěch svých částí.

V přírodě je kolektivní dobro a dobro jednotlivců jedna a ta samá věc. Kdyby tomu tak nebylo, nebyli byste schopni si přečíst tento sloupek, protože každé vaše oko by se dívalo na něco jiného a váš mozek by je pravděpodobně ignoroval obě.  Když na to přijde, nebyli byste dokonce ani na živu, protože vaše orgány by nefungovaly jako život podporující systém, kde každý orgán podporuje blahobyt celého organismu a organismus udržuje blahobyt svých orgánů.

Lidské pokolení je také jako jeden úplný, krásný a různorodý organismus. A tento organismus má v sobě duši, která vládne svým orgánům: rusko-arabský orgán poskytuje palivo a energii, obratnost a hbitost azijského orgánu používá energii k vyrábění zboží a americko-evropský využívá produkty. Touto cestou orgány vždy  harmonicky podporují a udržují jeden druhého.

Smyslem našich životů je objevení tohoto zákona reciprocity, zákona vzájemného dávání ( mutual giving ).  Je to přesně to, o čem náboženství mluví jako „Miluj bližního svého jako sebe sama,“ akorád že cíl není zkrotit nás ve vyhovující stvoření ( congenial beings ),  ale naučit nás zákon existence, abychom se stali pány našich vlastních osudů.

Pokud posílíme naše děti znalostí zákona reciprocity, nejen že budou vědět, jak uniknout chybám, budou schopny vytvořit úplně novou budoucnost – postavenou na lásce, vzájemné podpoře a skutečném pochopení přírody. To je cílem našich životů: pochopit přírodu a spolupracovat na utváření lidské společnosti, která je v souladu s jejími zákony.

Použijme nadcházející termín jako odrazový můstek pro změnu. Protože změna již probíhá, a tak ji nechme proběhnout správně, pro stěstí našich dětí a pro stěstí nás samotných.

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague