Inicializace menu Inicializace menu...

Kdo se jen nezabývá problém konzumace drog a na různých úrovních se snaží tento problém řešit. Jsou to vládní komise, Interpol i Organizace spojených národů. Při tom drogy se stávají stále dostupnější, obrat drogového obchodu roste stále více a narůstá počet lidí, kteří se stávají drogově závislí.

V současné době strádá narkomanií ve světě kolem 300 mil.lidí, a celoroční příjem z celosvětového drogového byznysu převyšuje 400 miliard dolarů. Ale tím nejvíce alarmujícím je skutečnost, že drogy nejvíce konzumuje mládež a dorost – budoucnost naší společnosti.

Na samotných narkotikách není nic špatného, lidé je znají již dlouho. Jsou to silně působící lékařské látky rostlinného původu, které se odedávna využívaly k lékařským cílům. Například, opium jsou narkotikem, který se dávno využívá v Indii jako lékařský prostředek nacházející se ve více než 500 lékařských preparátech.

Skutečnou drogou se stal až počátkem devatenáctého století, když se dostal z Indie do Evropy, a Čína jej využila jako propustku do „světa snů“. Později z této drogy začalo se vyrábět morfium a heroin, závislost na němž je v dnešní době nejrozšířenější formou narkomanie.

Vždy, když se silně působící prostředky využívají k uspokojení a zábavě, začínají s nimi problémy. Konzumace drog se rychle stává návykovou a přivádí k neadekvátnímu chování. Někdy se toto projevuje agresivitou, ale většinou pod vlivem drog člověk prostě „vypadne“ ze života – přestává toužit po společnosti a zajímat se o ni. Když se tento jev projevuje jako dostatečně rozšířeným, stát vyhlašuje tento prostředek jako nebezpečnou drogu.

Všechno, co společnost může postavit proti drogám – je vyhlášení zákazů používání drog a trestat obchodování s nimi. Ve své době takto většina zemí učinila. A v roce 1961 i OSN přijala Konvenci o drogových prostředcích, zavedla řád ve jejich výrobě, prodeji a využití. Díky těmto  opatřením, tržní cena drog vzrostla několikanásobně a obchodování s nimi se stalo vysoce výnosným byznysem, což mimořádně zkomplikovalo boj s nimi.

Obchod s drogami je těsně spojen s hazardem a prostitucí, a, stejně tak jako tyto, probíhá na věčný účet lidstva. Jejich zisk je natolik velký, že bez problémů probíhá značné uplácení policie a úředníků, což dává drogovým bossům volné ruce. Díky tomuto lze v jakémkoliv větším městě koupit drogy. Narkomany se stávají lidé ze všech vrstev obyvatelstva a velmi často je to i neplnoletý dorost.

Lze se zbavit drogové závislosti? Statistiky protidrogových centrál uvádějí nepotěšitelný údaj – kolem 90% narkomanů, kteří prošli počátečným léčením, se vracejí znovu ke konzumaci drog.

Léčení od drogové závislosti zahrnuje dvě etapy. Detoxikace – vyloučení zbytků drog z organizmu (tzv. „lámání“) a rehabilitace – postupný návrat k normálnímu způsobu lidského  života. Detoxikace, nehledě na svoji bolestivost , je dostatečně prostá etapa. Většina „selhání“ probíhá v etapě rehabilitace, když tělo již narkotika nežádá, ale žádá je paměť…

Po delším pobytu v útulném euforickém světě se narkomanu, odvyklému od zodpovědnosti a samostatnosti, zdá realita velmi krutou a život bez drog – prázdný a nevýrazný. A tehdy paměť, která má sklony zapomínat bolestivé a pomatovat si příjemné, napovídá prostý a navyklý postup – znovu se vrátit k drogám.

Aby člověk definitivně přestal konzumovat drogy, musí najít něco cenného a poutavějšího v obyčejném lidském životě. O tomto přesvědčivě mluví zkušenost těch 10% narkomanů, prošlých léčením, kterým se přece jenom podařilo definitivně odmítnout drogy.

Člověk, který si uvědomuje hodnoty společnosti a účastnící se jejího života, nemá v počátku sklony k užívání drog. Ale právě v tomto je problém, mladou generaci nezajímají hodnoty starší generace a nenásledují jejího příkladu. A ani společnost dnes již nemůže nabídnout člověku skutečné hodnoty.

Ale, nehledě na toto, v kabale se hovoří o tom, že žijeme ve velmi nezvyklé době. Více a více lidí (zvláště mezi mladou generací) začínají pociťovat, že za všedním materiálním světem se nachází jiná – duchovní, jak ji nazývají kabalisté, realita. Tato realita je přitahuje, ale oni nevědí, kde ji hledat.

Od duchovního světa  očekávají něco velmi hezkého, ale nenacházejíc to, dostávají se do pasti narkotické euforie. Proto, jak je uvedeno v předmluvě knihy „Zohar“ před dvěma tisíci lety, kabala se otvírá v naší době. Dnes se projevila její skutečná potřeba. Společnost je připravena přijmout tuto metodiku pochopení duchovní reality, kterou si snaží najít stále více lidí.

Duchovní realita nemá nic společného s drogovými sny a neodpoutává člověka od života společnosti. Drogy odřezávají člověka od světa, uzavírají jej v sobě. Kabalistická metodika však otvírá myšlenky a pocity člověka, bez jakýchkoliv  drog umožňuje pocítit svět v mnohem širším rozsahu, než dříve. Člověk objevuje svoji jednotu s ostatními lidmi, spojení s přírodou a smysl vlastního života ve společném systému vesmíru.

Zkušenost duchovního pochopení může posloužit jako nutný stimul pro návrat člověka, zbloudilého v drogách, do života mezi lidmi, a radost, doprovázející objevení duchovního světa, jej podpoří v těch nejtěžších stavech.

Michail Aršavskij

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague