Inicializace menu Inicializace menu...

 

Pět rad vědy Kabaly

Zvukaři již sbalili vybavení, které ohlašovalo  celému světu echo vítězného projevu. Zmlkly fanfáry, komentátoři a zpravodajové hledají nová témata. Ještě okamžik, a ožije ciferník zpětného odpočtu – hodiny , které budou odpočítávat stávající období Baraka Obamy.

Bohužel, časovač pro nového prezidenta je nastaven na velmi krátkou dobu. Znepokojující vývoj událostí požaduje od něj nejen hezká hesla a nejeden program na záchranu ekonomiky. Dnes se dokonce hroutí původní koncepce globálního řízení, a vzájemné součinnosti, přichází doba změnit samotný přístup. Jste na to připraven, pane prezidente?
Upřímně Vám přeji úspěch, dovolujeme si předložit pět rad, které by pomohly proměnit otřepané fráze v realitu.

Globalizace

V naší době se slova „svět je malý“ stala banalitou. Století globalizace nás, jednoho s druhým, pevně spoutalo okovy společného trhu a nitěmi celosvětové Sítě. Pokud Vy, pane prezidente, chcete Americe XXI. století nabídnout „nový obchod“, je zde velmi důležité jedno upřesnění: dnes máte co dělat s celým lidstvem . Jakýkoliv program záchrany se musí zakládat na pochopení zákonů globálního systému, jehož součástí jsme se, v posledních letech , stali. Osudy zemí a národů jsou nyní nerozlučně spojeny a to znamená, že není možný rozkvět nebo úpadek v každé oddělené zemi zvlášť.

Regulace egoizmu

Všichni souhlasí s tím, že základní příčinou nynější ekonomické krize je nerozměrný egoizmus účastníků trhu. Ne některých, ale všech bez rozdílu. Na tomto seznamu jsou protřelí brokeři, zručně ovládající současné finanční páky, i makléři realitních kanceláří, předkládající hypotéky za nereálních podmínek, ale i prostí klienti, honící se za „americkým snem“, nehledě na svoje skromné možnosti.
Když se egoistická rozhodnutí jednotlivců odrážejí na blahobytu celých zemí a celého světa, bodový dohled na finančními domy se stal již zastaralým rozhodnutím. Pane prezidente, pokud chcete obnovit ekonomiku, postarejte se především o lidský faktor. Využijte všechny prostředky, které máte k dispozici, aby každému došel klíčový moment nové epochy: od této chvíle, musí člověk regulovat svoje ego a nasměrovat jej správným korytem. V globálním světě znamená obava o ostatní péči o náš rozkvět – i péči o sebe samého.

Celosvětový systém osvěty

Poslední předvolební kampaň ještě jednou ukázala, že HSP je klíčem k úspěchu. Pane prezidente, přitlačte na tuto páku, aby do světa vtryskl proud čerstvých změn. Hlavní mediální sítě musí pochopit, že budoucnost Ameriky záleží na kvalitě těch hodnot, které vnímají masy. Je nutné, aby se v lidech projevovaly nové hodnoty a v nich se stimulovaly ideje, plodné pro celou společnost a ne jen pro naše osobní bankovní účty. Pokud začnou školy a rodiče vysvětlovat dětem základy života v globálním světě, každé dítě si přesně osvojí, že lidstvo – tento jednotný celek - dosáhne úspěchu všeobecnou integrovanou spoluprací.


Internet

Virtuální síť zazářila jako hvězda na obloze lidstva. YouTube, MySpace, Facebook a další sociální platformy změnily standarty současné komunikace. Budou pokračovat ve sbližování lidí, pokud Vy, pane prezidente, je postavíte do služby novému uspořádání světa. Internet umožňuje překonávat zeměpisné vzdálenosti, kulturní rozdíl a jazykové bariéry. Internet se může stát infrastrukturou lidského společenství, sociálním prostředím, ve kterém se bude každý cítit jako doma, mezi blízkými lidmi.

Důvěra v systém

Jedním z následků krize se stala ztráta důvěry v rámci vzájemné spolupráce. To je mimořádně důležitý element, ač jako z pohádky, bez kterého se jakýkoliv mechanizmus jednoduše “zaklíní“. Abychom navrátili důvěru trhům, je nutné očistit je od tvrdého náletu utilitarizmu. Dnes už to není tak složité – vždyť i ve finančních zařízeních  jednotliví lidé vidí jasné příklady toho, jak se úder, mířený soupeři ale procházející celým systémem, jako bumerang vrací zpět.
Když se soupeřské vztahy změní v partnerské, začne se ekonomika uzdravovat. Čestná péče o ostatní se stane nejlepší zárukou úspěchu v rámci společného systému.

Pane prezidente, zítřek slibuje přijít dříve než očekáváte. Toto znamená, že i nový přístup je nutné zkusit již nyní, nečekajíc na „ vhodnější podmínky“. Podmínky nebudou nikdy vhodnější než nyní. Přeji Vám a také nám všem hodně úspěchů na prahu změn!  Je v našich silách vykonat to tak, aby nás tyto změny přivedly k lepšímu.

Eli Vinokur

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague