Inicializace menu Inicializace menu...

Asi jste slyšeli o jaderném urychlovači? Ne? Urychlovač má poslání – nic víc, nic míň – vynést verdikt: je-li fyzika, jako věda, schopna odpovědět na otázku o původu vesmíru anebo ne. V průběhu tohoto experimentu budou vytvořeny podmínky, existující jen v krátký okamžik zrození našeho vesmíru. Tehdy, jak si myslí vědci, vznikla prvořadá substance, ze které se následně zformovaly elementární částice, a dále z nich – atomy, molekuly atd., až do hvězdných systémů a galaxií.

Proč je to důležité? Je to důležité proto, že pokud se dozvíme o vlastnostech této první, počáteční hmoty,  tak můžeme pochopit všechny zákony, které ji řídí. To znamená poznat jediný vzorec všeho skutečného. Experimentátoři jdou ještě dál, odvážně předpokládajíc, že dokážeme odhalit záhady síly, která stvořila samotnou hmotu. Můžeme to nazvat klíčovou dírkou, přes kterou lze vidět něco za hranicí vnímané reality. Vrchol přesných věd – proces, probíhající před Velkým výbuchem…

Dobře, je to důležité pro ty s „vysokým čelem“. Ale proč je to důležité pro nás, čtenáře? Vždyť my jsme obyčejní smrtelníci, chodící do zaměstnání a zpět domů. Bereme si úvěry u bank. Získáváme je, léta je splácíme, omezujeme měsíční rozpočet. Tak víte co? Zkusíme využít tento experiment, abychom pochopili něco důležitého, pro každého z nás. Konkrétně – problémy úvěrů, bank, nezaplacených účtů a dokonce samotné peníze. Představte si, co by se stalo,  kdyby  nebyly? Dokonce i to je možné.

Před několika měsíci byste asi přestali, v tomto místě, pokračovat ve čtení tohoto článku. Pokud jste však, alespoň jednou zapnuli televizi v posledních týdnech, tak jste museli slyšet o finanční krizi, která vypukla v Americe a přeskočila do Evropy, země Jihovýchodní Asie, Ruska a dokonce již do celého světa.

Světový finanční systém balancuje na hranici kolapsu. Zatím je nedostatek hotovostí v bankách a brzy to vypadá na to, že pocítíme nedostatek zboží v obchodech. Tak, vážený čtenáři, tato krize, která nemá precedent v dějinách, je vyvolána experimentem , který se nyní provádí uvnitř 38 kilometrového okruhu u Ženevy.

Proto, abychom pochopili, co se stalo, je nutné se vyznat v tom, jak působí urychlovač. Vezme se několik elementárních částic (protonů a neutronů) a rozhánějí se v o obrovské vakuové rouře (přesněji, v systému rour, které mají postupně zvětšující se průměr) až do rychlosti světla za pomocí magnetů, ochlazujících se do absolutní nuly.

Následně tyto různé proudy částic narážejí do sebe, což vyvolává mimořádně mohutný a kompaktní výbuch. Abychom pochopili, jak silné energie jsou do tohoto procesu zapojeny, stačí uvést, že před tím, než probíhá detonace, prstenec těchto magnetů týdny pracuje na plný výkon. Tato energie by mohla osvěcovat celou Ženevu v průběhu 24 hodin.

A nyní si představte, že místo elementárních částic se točí peníze. Ne, ne ty naše běžné papírové…Peníze už dávno přestaly být papírovými. Nyní je to oblak elektronů v sítích SWIFT, spojující banky a obchvacující celý svět. Tak tedy, vážený čtenáři, možná to nevíte, ale největší finanční domy celého světa za posledních sedm let provedly s našimi penězi experiment, podobný ženevskému.

Podobně jako v sérii více a více se zvětšujícíh průměrů urychlovače, hypoteční agentury, banky a finanční ústavy všech zemí soustředily potoky peněz od soukromých osob do ohromně objemných balíků a prodávaly jejich části, vytvářející globální trh, kde každý den se vyměňovaly neuvěřitelné objemy prostředků.

Ale na rozdíl od jaderných fyziků, bankéři neočekávali, že může nastat výbuch, pokud se nestalo už příliš pozdě.Dnes jsme svědky výbuchu uvnitř tohoto globálního finančního monstra, který během setiny vteřiny prohání čísla s devíti nulami kolem zeměkoule.

Ještě jedna podobnost existuje s tímto nešťastným  experimentem, a to s jeho „dvojčetem“ ve Švýcarsku. Díky výbuchu uvnitř globální finanční pavučiny všichni pochopili základ, na kterém se drží současná ekonomika. Je to lidský stimul – jeho, a zákon, který jej řídí, - maximální výhoda při minimálním úsilí, nehledě na následky.

Každá jednotka v této struktuře pracuje pouze pro sebe a nebere ohled na blaho celého systému. Zákonitý výsledek toho je – záhuba nebo přerod takového systému. V tomto článku se nebudeme zastavovat nad tím, jak pracuje lidská ekonomika a proč je insolventní v tomto stavu, ve kterém existuje – internet je plný článků na toto téma. Autor má pro Vás něco praktického.

Autor nabízí celé světové veřejnosti alternativní experiment. Stejně jako má elektron dvojče-antagonistu – pozitron , tak i my můžeme mít dvojče – anti-nás. Cílem našeho experimentu bude odhalit tuto novou, zatím od nás skrytou, substanci.

Jako i v první dny, bude náš experiment využívat urychlovač, ale tento urychlovač nepožaduje kapitální vklady. Autor nemá na mysli systém elektronických HSP. A prohánět v tomto urychlovači budeme nejnemateriálnější , ale současně v této době , nejmocnější sílu na světě – naše myšlenky.

Přesněji, tři velmi konkrétní myšlenky ( kabalisté se již dávno snaží nám je přednést).
První:  jsme propojeni v jednotném systému, ve kterém vše záleží na všech.
Druhá: nevyřešíme naše globální problémy, pokud se nezačneme jeden k druhému chovat , tak, jak bychom chtěli, aby se chovali k nám.
A třetí:  na světě nejcennější hodnotou a cílem každého z nás musí být péče o blahobyt celého systému.

Pokud tyto myšlenky realizujeme s maximální rychlostí, tak u každého v podvědomí vyvoláme tak mohutný výbuch, že padne bariéra lidské lhostejnosti. A tehdy, i když na krátkou vteřinu, pocítíme , co to je: nestarat se jen o sebe a spojit se kvůli záchraně lidstva. Stojí za to zkusit!

Gleb Zinovjev.

Více informace na http://www.kab.info/

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague