Inicializace menu Inicializace menu...

 

„V období od roku 1990 do let 20025/2050 bude pravděpodobně chybět mír, stabilita a legitimnost. Částečně to bude i z důvodu úpadku USA jako světové  mocnosti,  ale ještě ve větší míře toto ovlivní krize světové soustav, jako takové“ Emanuel Vallerstain, významný americký sociolog, zakladatel teorie světové systémové analýzy.

„ Svět již nikdy nebude takovým jako byl předtím“. Ministr financí SRN Peer Shtainbriuk, září 2008


Stačí se trochu informovat ve zdrojích a zjistíme, že současná krize „udeřila“ plně podle prognostiky. O této krizi hovořili analytici, příčiny jsou známé a scénář je ve mnohém rozepsán. Ekonomové, politologové, sociologové, ekologové a konečně i  politici – všichni zapsali do obrazu předpovídajícího krachu svoji čárku.

Z věrohodných globálních prognóz a údajů za poslední desetiletí, lze složit menší knihovnu. Moudří lidé se znalostmi věci vysvětlovali, proč se stane něco špatného, a to ve všech sférách bez výjimky. Finanční krize, která před našima očima zachvátila celý svět – je jen jedním z detailů tohoto grandiózního obrazu. O budoucí ekonomické krizi se začalo psát prakticky od roku 1980. Ale komu by se chtělo tomu uvěřit?

Při studiu materiálů, které nám během těchto několika let plně dokazují svou správnost, chtě nechtěně obracíš pozornost na jednu společnou vlastnost. Skvělá analýza a dost přesné popsání událostí se přerušuje na nejzajímavějším místě – krize bude! Zde se jistý tón mění na uvažující repliku, následují otazníky, výhrady, vzájemně se vylučující scénáře, předpovědi s ohraničenou odpovědností a velmi mnoho společných frází.

Vznikne svět, který bude řízený více velmocemi? – Je to možné. Vzpamatuje se světová ekonomika? V dlouhodobé perspektivě je to docela možné. Vzniknou regionální konflikty? – Je to možné. Vypukne světová válka? – Není to vyloučené.

Nejlepší mozky lidstva jsou schopny vypočítat partii jen na jeden tah dopředu. Ale stejně bloudí v těch samých temnotách jako my, ale jen s tím rozdílem, že mají výkonnější baterky. Ale k čemu je paprsek baterky tam, kde je zapotřebí mohutné osvětlení  světlometů?

Neukončené střední vzdělání

- Pepíčku, ven ze třídy!
- Za co?
- Za dveře.


Když musíme přijímat přísná opatření k mimořádně neposlušnému dítěti, doléhá na něj krize.  V očích dítěte tato krize není např. kvůli “nekoupené hračce“, „ neomluvené vyuč.hodině“…Ve skutečnosti je to neštěstí vyvoláno neznalostí. Dítě ještě nemůže rozeznat a ohodnotit společný obraz, ono nerozumí významům zákonů, které porušuje a neuvědomuje si následky svých činů.

Když je řeč o globálních problémech, táhne nás to po stopách neposlušného dítěte. My jsme totiž stejně paličatí i když víme, že budeme potrestáni. Stejně jako ono, tak i my si neuvědomujeme, co děláme a potom se udiveně ptáme „Proč?“

Zmítáme se od vyspělého kapitalismu ke znárodnění bank, kolísáme mezi ropou a biopalivy, trápíme se skleníkovými efekty a třeseme se před politickým napětím. Ale mnozí, stále infantilně ignorují tento prostý fakt, že nejsou zákonité jen jednotlivé problémy, ale i mechanizmy jejich nynějšího zostření.

Milý Pepíčku, je na čase abys pochopil, že nedostatek finanční solventnosti, duchovní zbídačení, hlad, uragány a podobně – to není krize, ale její následek. Kdybys poctivě dělal úkoly, tak bys už dávno ty sám věděl v čem je kořen problémů. Proč? Protože se nesprávně chováš k ostatním, necítíš se za ně zodpovědný, nevidíš, jak jsme všichni pevně mezi sebou propojeni.

Výsledek je takový, že nedodržuješ pravidla a setkáváš se s odporem: opovrhuješ spolužáky a ti reagují stejným způsobem. Je to jedno, že nevidíš souvislosti, ale ony již existují, věř tomu. Vzorce z učebnic nelžou, jejich podkladem jsou přesné zákony a ty budeš je budeš muset, dříve nebo později, zvládnout – jsou to totiž zákony samotné Přírody.

Ztraceni v davu

„ Naše planeta ještě nebyla v takové vazbě od doby, když  se Eva se podívala na jablko“, Robert Hainlain , „Rok rezonance“

Všeobecná krize vzájemného spojení byla předpovídána nejen našimi současníky, ale i lidmi, kteří již dávno studovali zákony rozvoje. Tito lidé podrobně vysvětlovali, co se stane s civilizací, když ji všeobecná nesmiřitelnost a totální nevyváženost nutí se vážně zamyslet o sjednocení se. Tito lidé se nazývají kabalisté.

V učebnicích vědy kabala je současné období nazýváno klíčovým. Současné procesy, stejně jako jakékoliv jevy v dějinách lidstva, nejsou náhodné. Musíme jen pochopit jejich příčiny, podívat se na podstatu a nejednotné fragmenty mozaiky se poskládají na své místo.

Dnes neztrácíme peníze, ani stabilitu, ani ledovce a ani ozón – v dnešním tempu proudu života ztrácíme jeden druhého.

Viděli jste jak sebou hází dav fanoušků, který vtrhl na stadion? Chaotický pohyb pohlcuje všechny a nikdo neví kam a proč směřuje, ani s kým běží. Takže i my jsme dezorientovaní vlastním egoizmem, zachváceni honbou, ve které nebude vítěze. Abychom „pomohli“ sebevrahům, dáváme zabezpečovací síť na jejich oblíbený most, navíc křičíme celému světu o lidském věnci hlouposti a nezájmu. Současně je to i důvod zamyslet se: co se námi děje?

Jsme cizí, proto je nám špatně. Bylo by nám špatně i bez globálních pohrom, tyto pohromy jen zrychlují tempo a pomáhají rychleji najít řešení. Jaká  překvapení by ve zprávách nebyly, hlavní zprávou celého našeho života je to, co proniká mezi řádky. Je na čase ohmatat si, poslechnout si, prohlídnout si jeden druhého, ale ne rukama, ušima a očima, ale srdcem.

„Krize světového systému“ – je krizí vzájemných vztahů mezi lidmi a vůbec není nutné jej roztahovat na desítky let. Vše zde záleží na nás a žádné zákony neomezují rychlost našeho postupování.

A svět již skutečně nebude takový jako dříve – bude lepší.

Oleg Chlebnikov

Vice informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague