Inicializace menu Inicializace menu...

Podle materiálů Celosvětové zdravotnické organizace

Otázka ochrany zdraví a prevence nemocí se stává v určitém období života docela naléhavou pro každého člověka. Během celých dějin lidstva byla úmrtnost kvůli nemocem vyšší, než kvůli všem válkám, různým katastrofám či přírodním pohromám. Epidemie moru v letech 1347 – 1351, známa pod názvem „černá smrt“, byla tou nejstrašnější epidemií v lidských dějinách. V Evropě zahynulo 20 miliónů lidí (čtvrtina obyvatelstva). Na území Mongolska a Číny zahynulo 25 miliónů lidí.

Nová doba přinesla nové nemoci: choleru, tyfus, chřipku, spalničky a neštovice. V období XIX. – XX. století celkově těmito nemocemi onemocněli miliardy lidí. Například, kvůli epidemii tak zvané „Španělské chřipky“, která se přenesla Evropou v roce 1918, zahynulo kolem 30 miliónů lidí. Americkým vědcům se podařilo zjistit, že virus chřipky roku 1918 se nejprve objevil u ptáků, následně mutoval a stal se nebezpečný pro lidi. Výslekem dalších změn se virus začal přenášet od člověka k člověku, což se stal příčinou ukrutné epidemie.

V dnešní době „morem XX. století“ nazýváme virus nedostatku imunity u člověka (AIDS). Překvapující jsou nejen rozměry jeho rozšíření, ale hlavně nepředvídatelné zvláštnosti jeho vývoje. Epidemie infekce, vyvolané tímto virem koncem XX. století, je událostí, kterou lze srovnávat s dvěma světovými válkami – jak co do počtu obětí, tak i škodám pro společnost. AIDS najednou spadl na lidstvo a pokračuje ve svém nástupu, porážejíc nové země a kontinenty. Zápas s následky epidemie se tak stál společným úkolem světového společenství.

Podle údajů Celosvětové zdravotnické organizace, z 58 mln případů úmrtí v roce 2005 bylo 35 mln kvůli chronickým onemocněním. Toto číslo dvojnásobně převyšuje počet úmrtí za 10 let kvůli všem infekčním nemocím dohromady, včetně AIDS, malárie a tuberkulózy.

Svět prožívá antropologickou katastrofu. Dotýkající se všech sfér lidského bytí, tato katastrofa fakticky identifikuje rychle se vyvíjející „světovou patologii“, neladící součinnost světového hospodářství a biosféry. Vědci hovoří o tom, že člověk musí dojít k harmonii s okolním prostředím. Alek tomu je třeba vyjasnit, nakolik přírodní působení je nasměrováno právě na nás, a teprve potom lze hledat cesty uniku ze vzniklé krize.

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague