Inicializace menu Inicializace menu...

STVOŘITEL DÁL DUŠI SCHOPNOST UČIT SE ODEVZDÁNÍ A LÁSCE, PŘIPRAVIV PRO NI SPECIÁLNÍ „ŠKOLÍCÍ KURZ“.

Kořen úspěchu

Je to neuvěřitelné, ale s pohledu genetiky propast mezi pohlavími je vyvolaná pouhým jediným chromozómem. Jak to, že jsme natolik rozdílní? Ale to nejdůležitější, můžeme vůbec dosáhnout ideálních vztahů?

Ano, odpovídá kabala. Přičemž ne snahou hollywoodských snílků ani ne sílou magických zaklínání. Musíme prostě pohlédnout na duchovní kořen muže a na duchovní kořen ženy. Pokud je pochopíme, postoupíme na vyšší stupeň a vytvoříme skutečné, duchovní spojení, vedoucí ke klidnému a šťastnému společnému životu.
Pryč s předsudky, pojďme si to zkusit!

Jak to vzniklo


Především musíme vědět, že v realitě působí jednotná síla, kterou nazýváme Stvořitel. Stvořitel si přeje jen jediné – poskytnout nám požitek, štěstí. Proto On stvořil stvoření – jednu společnou duši, která získá připravenou pro ni nekonečnou hojnost.

Poskytující Stvořitel je duchovním kořenem mužského prvku, touha společné duše získat hojnost – je duchovní kořenem ženského prvku. Stvořitel dál duši schopnost se učit odevzdání a lásce, snažíc se Jemu podobat. Umožnil ji dosáhnout nejvyššího stupně a připravil pro ni speciální „školící kurz“. Duše sestupuje do našeho materiálního světa, ztrácejíc spojení se Stvořitelem, a z tohoto stavu znovu vstupuje do kontaktu s Ním, ale již dle vlastního výběru a vlastními silami.

Duše musí pochopit správné spojení mezi získáváním a odevzdáváním, mezi stvořením a Stvořitelem. Za tímto účelem byla rozdělena na dvě jednotlivé části: mužskou a ženskou. Následně se tyto části rozdělily na miliardy duší, převtělovaných do mužských a ženských těl.

Různost potencionálů


Taková je příčina natolik zjevných rozdílů mezi muži a ženy v našem světě. Různé duchovní kořeny diktují různé fyzické složení, různé citové vnímání, různé světonázory atd. Jinak řečeno, patříme do různých duchovních systémů, a proto jakékoliv pokusy navození spojení v rovině tohoto světa nedosáhnou úspěchu. A tak budeme narážet na stěnu, která nás rozděluje již tisíce let.

Abychom zvládli problémy vzájemného porozumění, musíme se „dívat do kořene“.

O Icexon

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague