Inicializace menu Inicializace menu...

Učíme se spojení

Kabala poskytuje muži i ženě bod dotyku, základy pro společnou práci pro splynutí v dokonalou rodinu. Toto lze vykonat jen jediným způsobem – vytvořit mezi námi stejné vztahy, jako jsou mezi stvořením a Stvořitelem. V tomto případě všechny naše rozdílnosti se stávají věrnou posilou na cestě k cíli.

Nevěříte? Je to totiž tak, že touha je hlavním faktorem duchovního vývoje. Dokud duše nebude chtít, Stvořitel ji nedá slíbené hojnosti. Vždyť by to nebyl dar lásky, ale jen promarněnou láskou. Je nutná opravdová potřeba, abychom „otočili kohoutek“ v hrdle hojnosti.

Vzájemná závislost

Muž a žena jsou si rovni, vzájemně na sobě závislí a absolutním způsobem se doplňuji. Na jednu stranu, muž nemůže postupovat k dalšímu stupni bez ženy, a na druhou stranu se žena nemůže naplnit světlem Stvořitele bez muže. A nyní je problém: kdo by měl popohnat muže k činnosti? Zde se právě projevuje role žen. Jsou odpovědny za probouzení v mužích touhy postupovat směrem ke Stvořiteli.

Společně k cíli

Kabala nám vysvětluje, že muž a žena, kteří postupují společně duchovní cestou, vytváří mezi sebou spojení na jiné úrovně, pevné a neporušitelné. Jejich život se naplňuje novým obsahem, umožňující se povznést nad konflikty tohoto světa. Spojují se kvůli vyššímu cíli a vytvářejí novou duchovní strukturu, která není ani mužská, ani ženská. Je to nádoba, do které se vlévá Vyšší hojnost, věčný život. Tohoto nelze dosáhnout odděleně.

Jak on má pochopit jí, a ona – jeho? Jak přihlížet jeden k druhému? Jak milovat jeden druhého? Je třeba společně přistoupit k duchovnímu vývoji. Nejhezčím dárkem v manželském životě je možnost postoupit na stupeň, nedostupný jednotlivým „odštěpkům“ toho či onoho pohlaví. A tehdy rodina dostává skutečný smysl, a dvě duše společně, ruka v ruce, jdou vstříc štěstí.

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague