Inicializace menu Inicializace menu...

 

Ženy před muži mají ve všem předstih.To si dnes myslí mnozí.Už jsme si nějak zvykli, že lítají do vesmíru, řídí autobusy, pilotují letadla. Prakticky nezůstal skoro žádný obor, který by byl pouze záležitostí muže. Takže, díky tomuto ženskému předstihu to vypadá jako by muž neměl co dělat v našem zažitém světě.

Ovšem, že se vždy najde místo pro nějaký odvážný čin.  Tak  například, Bruse Willis , v každém filmu zachraňuje planetu. Ale v realitě každý odvážný čin se zakládá na tom, aby zákonným způsobem získat u souseda co nejvíce peněz. A čím jsi více získal, tím jsi uskutečnil významnější čin.

Co se vlastně stalo? Proč se tak muži uvolnili a ztratili směr v životě?
Dříve je revoluce nutily lézt na barikády a nyní se buď revoluce skončily a pokrok se vytratil tak, že není proč někam lézt, a nebo vše co chtěl člověk získat, již plně získal. A možná, samotné získané je takové co už nevyhovuje, a jako by není už zač bojovat.

Ovšem v kabale existuje svoje představa o tom, jakým směrem se má muž ubírat, vyvíjet. V této představě se hovoří o tom, že přišla doba „opravdových“ mužů. Proto, že dřív bylo nutné bojovat za přežití, vyžití, důstojnou existenci a nyní již tento velký problém nepředstavuje důležitost. Ve skutečnosti se ukázalo, že není nic zvláštního na „důstojné“ existenci. A navíc, „že „důstojná“ tato existence ,každá odděleně, nic dobrého pro nikoho nepřináší.

Kabalisté jsou toho názoru, že „správným“ chlapem není ten,  který  co nejvíce nahrabal, podvedl ostatní, ale ten,  který dřív než ostatní zapomněl na svoji výhodu a myslí na spokojenost ostatních. Proto, že spokojenost kolem nás vytváří pocit štěstí starajících se. A přirozeně, čím více lidí je spokojeno s tvojí péčí , tolikrát více spokojenosti získáš, ve srovnání s přičítáním péče pouze o sebe.

A ženy (dle zkušeností je toto známo) se více váží těch mužů, kteří dokázali svoje činy ospravedlnit zájmy společnosti. Vždyť i sama žena  žije péčí o malou společnost – rodinu. Stejně tak i muž musí žít starostí o vývoj společnosti, ale pouze ve více globálním měřítku.

A úspěšný vývoj společnosti se přímo odvíjí od správného , v ní, rozestavení sil a konkrétně, od plnění každým pohlavím, své, přírodou určené, funkce. Ženy, zpravidla se snaží zachovat dosažený blahobyt a úkolem muže je ,současně tento blahobyt, znásobit. Pokud se muž se ženou domluví „ na úměrném pokroku v rámci zákonu“, to takový stav rovnoměrného vývoje se i stane optimálním pro společnost.

A nyní, při kontaktu epoch, cílem dalšího vývoje lidstva je propojení   materiálního blahobytu s vývojem ideových, duchovních hodnot. O takovém duchovním vývoji k nám promlouvá současná kabala.

Pomáhá nám pochopit , že štěstí  člověka relativně je závislé na nastavení jeho vědomí, která dokonce neurčuje on sám, ale obklopující jej společnost.  Proto je muž nucen vnímat intuitivní dohady ženy o důležitosti péče o nejbližším jako protiváhu starosti o sebe.

Právě takový muž, musí obsadit vedoucí úlohu ve společnosti. A není důležité, jak bude vypadat a jaké je u něj materiální postavené. Důležité je to, na co myslí. Vždyť to, o čem přemýšlí nyní – to je naše realita zítra.

Alexandr Kacman

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague