Inicializace menu Inicializace menu...

Očima dospělého, rozumného člověka pohlédnu na sebe a na tento svět. Co je v něm? Čím se liší zítřejší den od dnešního: počtem vypitých šálků kávy, částkou utracených peněz, počtem hádek a nepochopení a nebo, obráceně, počtem úspěchů, který se též příčí se? Tak v čem je smysl? V čem je rozdíl prožitých dnů a let?

Náš život lze srovnat s nabíhajícími na písek vlnami, které se přesně opakují jen se liší pořadím. Je to podobné dnům našeho života, které jsou podobné jako dvojčata, lišící se jen datumek v kalendáři.

A dnes se ptám sám sebe: ve jménu čeho? Nevím proč, ale mám rád dnešek, zítřek se mi bude zdát nudným a nezajímavým? Paměť setře nepotřebné pro mě obličeje, bezvýznamné události a data, která nic neznamenala.

Zachovám si vnější klid, svůj vnější klidný vzhled. Ale v nitru je prázdnota, proto, že nemohu pochopit , v čem je moje poslání, kam a proč ten shon?

A nyní si připomenu, že vše je relativní. Ale k čemu relativní? Kde je ten bod odpočtu? Asi, ve mně samém, Vždyť relativně existuje tento svět, události a čas. Ale existuje ve skutečnosti?

Zmizím a nebo budu existovat věčně? A co to vlastně je věčnost? Je možné, že je to stav, ve kterém jsme naplněni nekonečným požitkem a smyslem dění. Ale je možné, tohoto dosáhnout?

Ovšem, že se to stane, pokud dokáži pocítit Příčinu příčin. Cílem všeho existujícího, do kterého se zapojím jako z osamocené vlny, přicházející do tohoto světa, ze které se stanu jediným celkem a přeměním se v obrovský oceán, který je bez hranic. Stanu se částí jednotného celku, kde vše je propojeno v přesném pořadí, nepřipouštějící chyby.

Toto znamená, že jsem věčný, že jsem – článkem v celkovém řetězci jednotného celku, nejkrásnějšího a dokonalého stavu, který existuje, stavu bez hranic, omezení a času.

Ale proto se musím ještě mnohému naučit, proto, že tyto vědomosti nezískávám z knih, které jsem znal do dnešního dne, ani ne z vystudovaným mnou předmětů ve škole a na univerzitě.  Musím prostudovat Společný Zákon, který vládne světu, určující vše i část, kterou jsem součástí.

Musím nutně toto znát, proto, neboť jinak zůstanu tím, kým jsem dnes – neznajícím a nechápajícím svoje poslání, chybujícím na každém kroku, a nikdy nevidícím, co můžu očekávat od tohoto života, který je, mimochodem, mně takto dán.

Genady Gandelson

Více informace na www.kab.info

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague