Inicializace menu Inicializace menu...
ČEMU A JAK UČIT DĚTI

Stále častěji vidíme v naších dětech jisté zlo, se kterým je třeba bojovat jakýmikoliv dostupnými způsoby. Na internetu se propaguje zařízení španělského designéra, které údajně umožňuje vyřešit problém neposednosti a lenosti u dítěte, tím, že dítko navrhuje přikovat na místo, kde se má vyučovat . Zařízení se skládá z koule o hmotnosti 10 kg, kovového řetězu a náramků s časovým spínačem, který se obléká na nohu. Nechtěně vzpomínám... vice

KONGRES KABALY V BERLINĚ

Zúčastni se kongresu Kabaly i Ty a polož svou otázku světově známému vědci v oblasti klasické kabaly, doktoru filosofie, profesoru ontologie a teorie poznání, zakladateli a řediteli Mezinárodní akademie kabaly, výzkumného ústavu kabaly J. Ashlaga ( ARI – Ashlag Research Institute), nezávislých, nekomerčních asociací, věnující se vědecké a osvětové činnosti v oblasti vědy kabaly, PhDr. Michaelu Laitmanovi. Kabala je moudrost, která je zde již více n... vice

OTEVŘENÝ DOPIS PŘEDNÍM PŘEDSTAVITELŮM G20

Tento dopis je napsán s upřímnou obavou o budoucnost světa. Je určen Vám, neboť nepochybuji o Vaší schopnosti umožnit průchod změnám, která umožní všem lidem světa, nezávisle na jejich víře, rase nebo pohlaví, žít lepším, mírumilovným, zdravějším a jistějším životem. Především, chtěl bych vyjádřit úctu a uznání za úsilí, které je Vámi vynakládáno na národní a mezinárodní úrovni ve snaze najít řešení v mnohostranné krizi, kterou dnes ... vice

BOD ODPOČTU

Očima dospělého, rozumného člověka pohlédnu na sebe a na tento svět. Co je v něm? Čím se liší zítřejší den od dnešního: počtem vypitých šálků kávy, částkou utracených peněz, počtem hádek a nepochopení a nebo, obráceně, počtem úspěchů, který se též příčí se? Tak v čem je smysl? V čem je rozdíl prožitých dnů a let? Náš život lze srovnat s nabíhajícími na písek vlnami, které se přesně opakují jen se liší pořadím. Je to podobné... vice

SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI

Ženy před muži mají ve všem předstih.To si dnes myslí mnozí.Už jsme si nějak zvykli, že lítají do vesmíru, řídí autobusy, pilotují letadla. Prakticky nezůstal skoro žádný obor, který by byl pouze záležitostí muže. Takže, díky tomuto ženskému předstihu to vypadá jako by muž neměl co dělat v našem zažitém světě. Ovšem, že se vždy najde místo pro nějaký odvážný čin. Tak například, Bruse Willis , v každém filmu zachraňuje planetu. Ale v r... vice

NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE…

Člověk přichází na tento svět s jediným cílem – překonav všechny poruchy, dosáhnout podobu vlastnostem Stvořitele. Ramchal. Žila – byla v našem světě jedna duše, která byla převtělena do těla. A jednou přišel čas, aby se duše s tělem rozloučila. Tělo, jak je známo, - do země a duše – do nebe. Letí v rozjasněné chodbě, raduje se. Myslí si: „ Znamená to, že ráj – to nejsou pohádky, čeká mě věčná pohoda!“ ... vice

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA ?

V naší době Třetí světová válka – není fantastický námět. Její reálné nebezpečí občas vzniká, visí nad lidstvem, jako Damoklův meč. Počátkem roku 1939 málo kdo věřil, že Druhá světová válka může vzniknout kvůli nějaké maličkosti, jako bylo odmítnutí Německu „Polského koridoru“ – malý pruh země podél moře. A tehdy během několika let se do války zapojilo více než 70 států, ve kterých žilo více než 80% obyvatel zeměko... vice

ODDĚLENĚ A SPOLU

Učíme se spojení Kabala poskytuje muži i ženě bod dotyku, základy pro společnou práci pro splynutí v dokonalou rodinu. Toto lze vykonat jen jediným způsobem – vytvořit mezi námi stejné vztahy, jako jsou mezi stvořením a Stvořitelem. V tomto případě všechny naše rozdílnosti se stávají věrnou posilou na cestě k cíli. Nevěříte? Je to totiž tak, že touha je hlavním faktorem duchovního vývoje. Dokud duše nebude chtít, Stvořitel ji nedá slíbe... vice

TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

STVOŘITEL DÁL DUŠI SCHOPNOST UČIT SE ODEVZDÁNÍ A LÁSCE, PŘIPRAVIV PRO NI SPECIÁLNÍ „ŠKOLÍCÍ KURZ“. Kořen úspěchu Je to neuvěřitelné, ale s pohledu genetiky propast mezi pohlavími je vyvolaná pouhým jediným chromozómem. Jak to, že jsme natolik rozdílní? Ale to nejdůležitější, můžeme vůbec dosáhnout ideálních vztahů? Ano, odpovídá kabala. Přičemž ne snahou hollywoodských snílků ani ne sílou magických zaklínání.... vice

NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

MUŽI PROSTÉ NETUŠÍ, O ČEM PŘEMÝŠLÍ ŽENY. ŽENY PROSTĚ NERESPEKTUJÍ MUŽSKÉ POŽADAVKY. VE SKUTEČNOSTI JE TO JEDNODUCHÉ: U DVOU POHLAVÍ JSOU ROZDÍLNÉ DUCHOVNÍ KOŘENY. Asi jste viděli film „Po čem ženy touží?“ Leckoho se tento film dotkl za jeho skryté struny, jiným zase vyplnil mezery ve vzdělání. Pro ostatní je tady stručný obsah. Šovinistu, strádajícího zvráceným vztahem k ženskému pohlaví, udeří elektrický proud. Toto mu prudce z... vice

Stranka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague