Inicializace menu Inicializace menu...
KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

Globalizace, jejíž projevování dnes pozorujeme praktický ve všech oblastech našeho života – je objevení nové úrovně spojení mezi námi. I když by měla být prospěšná, vidíme, že nám přináší více a více problémů. Proč se to děje? Protože využíváme globální integrovaný systém opačně – abychom „podráželi“ jeden druhého, místo toho, abychom se naučili pracovat, žít a prostě být spolu. Stále se snažíme jeden druhého p... vice

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

„Život je jako bonboniéra: nikdy nevíš, co si vytáhneš“ – kdysi pravil Forrest Gump. Jaká je v tomto řečení pravda, to začínáme chápat až nyní. Dollar klesl – dollar se vyždímal Good- bay Ameriko!... Nadlouho? Rusko je pojištěno. Přesněji zastrašeno. Ihned musíme regulovat ekonomiku! – Regulátor je poškozen. Velká deprese! – Ne veliká, prostě moc veliká. Zastavte vlak, vystoupím! – Nejste ve vlaku, ale v letadle.... vice

CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

Starozákonní legendu o stvoření člověka je zvykem hodnotit jako náboženskou dogmu. Dle biblického letopočtu v pátek před 5769 lety, Bůh stvořil prvního člověka – Adama. Věda však disponuje důkazy vzniku lidí a celých civilizací ještě dlouho před starozákonní dobou. Výzkumy historických kulturních vrstev a údaje antropologie poukazují na objevení člověka, který má všechny znaky současného člověka, již před 25-30 tisíci lety. Dále js... vice

NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘÍRODY

Harmonie přírody. Pozorujíc svět, který nás obklopuje, si můžeme myslet, že máme co dočinění s početními chaotickými a odporujícími silami přírody: voda a vítr boří hory, pšeničná pole zarůstají plevelem, lev jí jehně. Takto přemýšleli staří Řekové, kteří umístili na Olympu množství bohů, z nichž každý odpovídal za určený aspekt těchto sil. Více rozšířenější a hlubší pohled na věc nám umožňuje vidět, že v přírodě jev... vice

ZLO NEEXISTUJE, PANE !

Profesor na univerzitě položil svým studentům otázku: -Je vše, co existuje, stvořené Bohem? Jeden ze studentů směle odpověděl: -Ano, je to stvořené Bohem. -Bůh stvořil všechno? – zeptal se professor -Ano, pane! – odpověděl student. Profesor se tedy zeptal: -Pokud Bůh stvořil všechno, to znamená, že Bůh stvořil i zlo, které existuje. A díky tomuto principu, naše činnost určuje nás samotné, Bůh je zlo. Uslyšev takovout... vice

KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

U Roberta C. Mertova a Myrona S. Scholese bylo všechno, o čem se může zdát vědci: Nobelova cena za ekonomiku, výplata za přednášky v přestižených univerzitách světa a uznání významných analytiků finančního trhu. Ovšem i uznání vybledlo před novou šancí uprostřed devadesátých let. Jeden bývalý a známý broker navrhl vědcům v praxi využít svoje poznání a vydělat peníze – mnoho peněz. Jak konkrétně? M.S. Scholes ... vice

ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

V dnešní době slovo se „fašismus“ stále častěji využívá ne v souvislosti historických faktů, ale ve smyslu možné reality. Proč však jev, který je odrazem zla, znovu, jako před 80 lety, získává přívržence a pokračovatele? Fašismus je forma kolektivního egoizmu. Klasik současné kabaly Baal Sulam píše, že se fašismus, po kapitalismu, může stát následnou formou společenského zřízení. Egoizmus se snaží k vymezenosti: vše, co jej nut... vice

JAK SE NESTAT RUKOJMÍM BANK

Velká krize na světových finančních trzích překvapila dokonce zkušené finančníky. Oznámení bankrotu investičního gigantu „Lehman Brothers“ a nebezpečí krachu největší pojišťovací společnosti „AIG“ vyvolalo úpadek fondového trhu. Zde nechtěně přemýšlíš: jak se tato krize odrazí na nás? Je zajímavé, že nehledě na zřetelný vliv peněz na náš život, se doopravdy málo zamýšlíme nad vlivem peněz na naše chování. Průzkum... vice

SEX, KTERÝ HLEDÁME

Sex nás vzrušuje, jako zdroj maximálního pocitu požitku v našem světě. Ale, jak by to nebylo divné, zklamání v této oblasti jsou nejvíce bolestivá. Odborníci v oblasti sexuální terapie uvádějí neutěšitelnou statistiku. Kolem poloviny žen a jedné třetiny mužů trpí těžkostmi v sexu. Stres, únava, nedostatek času – vše toto je velkou zátěží současného člověka. Jednotvárnost a rutina mohou ničit jakékoliv sexuální přání. Proč máme tolik... vice

ZMĚŇ OSUD

Otázky kladou ženy. V jedné kabalistické knize jsem se dočetla, že změnou místa, lze změnit osud. Chtěla bych vědět : je to jen psychologický pocit něčeho nového nebo je v tom nějaký reální význam, o kterém mám vážně uvažovat? Vidíme, že v našem světě, místo skutečně určitým způsobem na člověka působí. Pokud pojedeme do Číny a budeme tam žít několik stovek let, budeme se podobat Číňanům. Pojedeme-li do Jižní Ameriky a budeme tam ... vice

Stranka: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

↑ Nahoru

        

          

         KURZ KABALY OD 22.02.15

        

         

        

       

        

   

     

                  objednat zde

       

 -  F. KAFKA " PŘED ZÁKONEM" 

-  DĚTI INDIGO: NADÁNÍ NEBO POTRESTÁNÍ ?

-  ZMĚŇ OSUD

-  SEX, KTERÝ HLEDÁME

-  JAK SE NESTÁT RUKOJMÍM BANK

-  ČÍM LIDI PŘITAHUJE FAŠISMUS

-  KDY NÁS PŘESTANOU BAVIT PROPADY FONDOVÉHO TRHU…

-  ZLO NEEXISTUJE, PANE !

-  NESPORNÁ SPRÁVNOST PŘIRODY  

- CO SE STALO V PÁTEK PŘED 5769 LETY

KRIZE: BUDE TO ZAJÍMAVÉ

- KRIZE - PRO NAŠE BLAHO

- KONEC EPOCHY EGOIZMU

- BOŽSKÉ SPIKNUTI 

- GLOBÁLNÍ MODEL BUSINESSU

- POSÍLIT NAŠE DĚTI

- DROGY A SPOLEČNOST - KDO Z KOHO

NA PRAHU ZMĚN

- KRONIKA (NE) USKUTEČNĚNÉHO EXPERIMENTU

- KRIZE: CO DÁL?

- PŘÍČINA VŠECH UTRPENÍ

- K PROBLEMATICE ZDRAVÍ ČLOVÉKA

- NA PROTĚJŠÍ STRANĚ

- TECHNIKA ZÍSKÁVÁNÍ A ODEVZDÁVÁNÍ

- ODDĚLENĚ A SPOLU

BUDE LI TŘETÍ SVÉTOVÁ VÁLKA?

- NĚCO O ZÁHROBNÍM SVĚTE 

- SLABÉ POHLAVÍ A NEBO MYŠLENKY O OPRAVDOVÉM MUŽI  

- BOD ODPOČTU

- ČEMU A JAK UČIT DĚTI

- "VYŠŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ": JAK VYCHOVÁVAT ŠŤASTNÉ DĚTI?

- PROČ JE TOLIK UTRPENÍ?

- NENÍ TŘEBA JEŠTĚ JEDNOU OTEVÍRAT AMERIKU!

- JSME PŘIPRAVENI NA DRUHOU VLNU KRIZE? 

- OBCHOD BUDOUSNOSTI

- CO ZNAMENÁ PŘÍBĚH ADAMA A EVY V NAŠICH DOBÁCH

- ZA PRINCIPEM POTĚŠENÍ

Copyright © 2008 Kabbalah.cz
Developed by ILM Internet Solutions Prague